Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Slavnostní shromáždění k 95. výročí vzniku Československé republiky

Praha  28. října 2013

V pondělí 28. října 2013 v 12:00 hodin se u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československého státu uskutečnilo slavnostní shromáždění ve Slavnostním sále Národního památníku v Praze na Vítkově. Slavnostní shromáždění zorganizoval Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení vojáků druhé světové války, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení Českého národního povstání v součinnosti s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR a dalšími společenskými organizacemi.

Po přinesení státní vlajky České republiky,  vyslechnutí  státní hymny Slovenské republiky  a České republiky, zahájil slavnostní shromáždění generální ředitel Národního muzea  PhDr. Michal Lukeš, který  přivítal zástupce vlády ČR a  všechny  přítomné.

Ve svém  uvítacím projevu předseda ÚV ČSBS Ing. Jaroslav Vodička upozornil na odlišné pohledy  na vznik první Masarykovy  republiky, jejíž 95. výročí vzniku  si dnes společně připomínáme. Poukázal na zneužívání dne státnosti jednotlivými skupinami ve svůj prospěch. V této souvislosti připomněl slova rakouského filozofa a teoretika vědy, kritického racionalisty uplynulého století Karla Raimunda Poppera, který prohlásil: „Vždycky jsem Masaryka obdivoval jakožto jednoho ze dvou velkých státníků a hrdinů Evropy dvacátého století: …Masarykovo Československo bylo-podle mne nad vší pochybnost-nejotevřenější ze všech společností, které kdy v Evropě spatřily světlo světa.“

Předseda Senátu PČR Ing. Milan Štěch mj., poukázal na velikou hrdost našich krajanů ve Spojených státech amerických na svojí bývalou vlast, i když většina z  nich  Československo / Českou republiku/  nikdy nenavštívila. 

Za mladou generaci promluvila posluchačka Vojenské střední školy a Vyšší odborní školy MO Moravská Třebová Aneta Tepla, a připomněla svébytnost, suverenitu naší vlasti, hrdost na Český národ a  vlastenectví, „i když se to  dnes  nenosí.“

Na závěr zahrála Ústřední hudba Armády ČR. Všem přítomným za jejich účast na Slavnostním shromáždění poděkoval předseda ÚV ČSBS Ing. Jaroslav Vodička.

                                                                                                JUDr. Svetozár Plesník

IMG_4820 IMG_4833 IMG_4839 IMG_4841 (2) IMG_4841 (10) IMG_4825 IMG_4826 IMG_4828 IMG_4827 IMG_4841 (20) IMG_4841 (18) IMG_4841 (17)

 

 

Podobné příspěvky

Koncert Společná věc v Betlémské kapli

Jaroslav Hauer

Štiky a vítr v zádech

Šebík

Vyhlášení soutěže filmové Okem dobrodruha

Afri