Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Slavnostní „uvedení do života“ nové ilustrované Bible jako pocta slovanským věrozvěstcům

 Praha 6. listopadu 2013

Při příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území připravilo nakladatelství Euromedia Group nové vydání Bible. Slavnostní  uvedení „Bible do života“ bylo provedeno za přítomnosti kardinála Dominika Duky, generálního ředitele nakladatelství Euromedia Group Andrease  Kaulfusse, režiséra Jana Kačera, několika zástupců ilustrátorů Bille  a dalších milých hostí dne 6. listopadu 2013 v reprezentačních prostorech  Kaiserštejnskáho  paláce v Praze.

V letošním roce si český a slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké Konstantinopole, aby, jednoduše řečeno, vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj  první slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Naši předkové obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele a díky soluňským bratřím mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě a dospět tak k duchovní realizaci.  Dnešní cyrilometodějské vydání Bible svým unikátním pojetím představuje most mezi starým a novým, mezi námi a dědictvím otců, připomíná význam odkazu sv. Cyrila a Metoděje pro současnost.

     Poctu věrozvěstům vyjádřilo prostřednictvím svých ilustrací jedenáct významných českých a slovenských výtvarníků. 110 barevných ilustrací, inspirovaných biblickými příběhy, vytvořili speciálně pro toto vydání. Unikátní projekt představuje různé umělecké pohledy a přístupy a osobité uchopení biblických témat, čímž umocňuje text posvátné knihy. Cyrilometodějské vydání Bible obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona podle českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009 (přeložili František X.  a Dagmar Halasovi). Jeruzalémská bible vznikla překladem z původních jazyků do francouzštiny. Jedná se o jeden z nejuznávanějších moderních překladů Písma svatého. Bezprostředními dědici misie slovanských věrozvěstů na Velké Moravě jsou státoprávně Česká a Slovenská republika. Cyrilometodějská Bible na jejich počest vychází současně u nás i na Slovensku, v české i slovenské verzi. Doslov k českému vydání napsal kardinál Dominik Duka.

Z doslovu kardinála Dominika Duky:

„Málokterý národ má tak velkou řadu biblických překladů a velkých edic Bible, jak je tomu v našem případě. Není snad ani náhodou, že cyrilometodějské výročí můžeme spojovat se čtyřstým výročím kralické Bible, která je prvním překladem Bible z originálních biblických jazyků hebrejštiny a řečtiny. Je také radostnou skutečností, že v roce 2010 se stala česká Bible vydavatelským bestsellerem, neboť se na trhu objevily hned čtyři české překlady Bible. To vše svědčí o aktuálnosti cyrilometodějského díla.“

 Na závěr slavnostního shromáždění předal generální ředitel nakladatelství Euromedia Group Andreas  Kaulfuss jeden výtisk Bible  kardinálu  Dominiku  Dukovi.

IMG_5218 IMG_5219 IMG_5241 IMG_5250 IMG_5255 IMG_5272 IMG_5276 IMG_5283 IMG_5297 IMG_5301 IMG_5233 IMG_5302

 [gview file=”https://prazsky-magazin.cz/wp-content/uploads/2013/11/P-íloha-auto-i-publikací……pdf” height=”850px” width=”600px”]

Podobné příspěvky

SKIN UP anti-aging ultrazvukový nano spray.Revoluce v hydrataci pleti.

Afri

V O2 aréně uvidíte jezdce, které znáte z TV

Afri

Vánoce s portským vínem

Afri