Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Studenti dokáží velmi obratně a dospěle své myšlenky a postoje formulovat

studenti

V pondělí 4. prosince se v Praze uzavře 10. ročník meziškolní konference Rada mladších, která se letos poprvé vydala za středoškolskými studenty do krajských měst v Čechách i na Moravě. Cílem projektu bylo dát prostor mladým lidem vyjádřit postoje k tématům jako jsou jinakost a LGBT, dezinformace, umělá inteligence a zkušenosti s duševní poruchou. Konference se zúčastní i celá řada odborníků k dané problematice.

Rada mladších zavítala letos do osmi regionů. Nejzajímavější prezentace představí studenti na celostátní konferenci v Praze

Do Velkého zastupitelského sálu Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí se v pondělí 4. prosince sjedou vybraní studenti ze 16 středních škol, jejichž příspěvky zaujali odborníky v jednotlivých regionech nejvíce. Dostanou tak znovu prostor, aby vystoupili a zapojili se do diskuse s dalšími studenty, jejich pedagogy a odborníky z různých oblastí a napříč celou republikou.

„Je to vůbec poprvé, co jsme se s naším projektem vydali do regionů a všechny zastávky nás utvrdily v tom, že studenti chtějí a potřebují dostat prostor k diskusi,“ komentovala průběh projektu Jiřina Faloutová, ředitelka neziskové organizace Dělej co tě baví, která konferenci pořádá. „Překvapilo nás, jak dokáží velmi obratně a dospěle své myšlenky a postoje formulovat, otevřeně umí hovořit o svých osobních zkušenostech i to, že naslouchají a aktivně diskutují s ostatními.“ Dodala také, že závěrečnou celostátní konferenci není možné rozhodně považovat za „finále soutěže“, protože vítězem jsou v tomto případě všichni studenti, kteří sebrali odvahu a vystoupili před plnými sály.

Účastníci konferencí na jednotlivých místech mnohdy v rámci zadaných okruhů otvírali i velmi osobní a intimní témata související s vlastní zkušeností se ztrátou blízké osoby, s alkoholismem v rodině, různými duševními poruchami od anorexie až přes sebepoškozování, panické ataky a další onemocnění. „Často byly prezentace velmi emotivní a pro řadu z prezentujících bylo už samotné vystoupení před publikem překonáním sama sebe,“ doplnila Jiřina Faloutová.

Přínos meziškolní konference spočívá ale nejen v možnosti dát prostor samotným vystupujícím studentům, ale právě také publiku, které se ve všech městech sešlo v hojném počtu. Tvořili jej, a také v Praze budou přítomní, jejich spolužáci, pedagogové, školní psychologové a preventisti, ale i další pracovníci s mládeží. Mezi odborníky, kteří se zúčastní konference v Praze budou například Michal Pitoňák z Národního ústavu duševního zdraví s příspěvkem k tématu jinakosti. K problematice kyberšikany promluví Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. V panelové diskuzi budou ke každému z tématu přítomni odborníci. Z Unicorn University k tématu umělé inteligence. K nejvíce zastoupenému tématu duševního zdraví budou přítomni Bára Pšenicová z Nevypusť duši,

lyžařka Štěpánka Ptáčková z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Jan Žufníček z Pražského centra primární prevence Praha, Nikola Šrámková z organizace EDUin, ministerský rada Jana Havlíková z MŠMT, zástupci organizace Semiramis a další odborníci.

„Jsme rádi, že jsme prostřednictvím Rady mladších mohli poskytnout nový pohled na to, jak mladí lidé vnímají současný svět i sebe sama,“ doplnila Jiřina Faloutová a dodala, že jednotlivé prezentace mohou pedagogové využít v hodinách jako podklad k podnětné diskusi na dané téma. Jejich záznam je k dispozici na youtube zde.

Konference organizuje nezisková společnost Dělej co tě baví, která zábavnou formou motivuje děti a mládež k pohybu, kreativitě a rozvíjení sebe sama. Rovnováhu mezi digitálním světem a fyzickou aktivitou staví na několika hodnotách: sociální rovnost, zdravý, slušný přístup k životu a ohleduplnost k přírodě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a dalšími partnery jsou Evropská komise, Nadační fond Flaminia, Unicorn University a další. Záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmani nebo radní jednotlivých krajů. Mezi odbornými garanty jsou například společnosti EDUin, Nevypusť duši, Safer Internet Centrum a další.

 

Kateřina Martykánová

PR manažerka projektu

 

Jiřina Faloutová

Dělej co tě baví, z. ú.

http://www.radamladsich.cz

Podobné příspěvky

FIM SUPERENDURO: V Praze zazářil Colton Haaker z USA

Redakce

Dopravní omezení z www.dpp.cz

Šebík

Pražské věže .

Šebík