Site icon Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce

Úprava zeleně v areálu Kobyliské střelnice

Kobylisy-1

V letošním roce čekají Kobyliskou střelnici, národní kulturní památku nedaleko Ďáblického háje, úpravy zeleně. „Nejen, že to stav této kulturní památky potřebuje, ale letos si navíc připomínáme uplynutí 80 let od heydrichiády, kdy na zdejší střelnici položilo život mnoho hrdinných vlastenců“, vysvětluje starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). V areálu Kobyliské střelnice se počítá s mnohými vzpomínkovými akcemi, a tak je třeba v této lokalitě s předstihem zajistit důstojné prostředí.

Úprava zeleně v areálu Kobyliské střelnice

Předmětem úprav Kobyliské střelnice budou její svahy, které jsou v současné době porostlé náletovými dřevinami a přerostlými keři. Celkem se jedná o plochu 4 000 m2 na jižním, 2 100 m2 na severním a 1 800 m2 na východním svahu ochranného valu střelnice.

Odstranění náletové vegetace a tím i znovuotevření svahů nad střelnicí je vítané také z hlediska památkové péče, neboť tato strohost doprovodné vegetace odpovídá původní kompozici nejbližšího okolí střelnice.

Úpravy budou provedeny v souladu s režimem ochrany dané kulturní památky a podložené rozhodnutím odboru památkové péče magistrátu a orgánem ochrany přírody.

Šalek Martin, Mgr.

Úřad městské části Praha 8, Zenklova 35 – Zámeček, 180 48  Praha 8

web: www.praha8.cz

Exit mobile version