Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Vinice Máchalka ve Vysočanech slaví 25 let obnovy dnes 18.6. 2021

Machlak-Pokorny-Eckert
Na území mezi pražskými částmi Vysočany a Prosek jsou vinice doloženy již na počátku 12. století, v lokalitě zvané „Pod Prosíkem“. Dnešní jméno vinice získala po svém posledním majiteli, Josefu Máchalovi. Ve 20. století vinici na malebném svahu nahradil meruňkový sad. Od roku 1996 se obnově vinice věnuje Vinařské družstvo svatý Václav spolu s městskou částí Praha 9. Dnes má viniční trať Máchalka rozlohu 1,9 ha osázené plochy.

Vinice Máchalka ve Vysočanech oslaví 25. výročí

Vinici Máchalka založilo 18. června roku 1996 šest lidí. Dnes díky nim, jejím pokračovatelům a všem, kteří se o ni starají, má každoročně bohatou úrodu.   

Více jak dvanáct tisíc keřů na  dvou hektarech půdy – to je prosecká vinice Máchalka, která se nachází ve Vysočanech, v těsné blízkosti bobové dráhy. Vinice s několika odrůdami vín je jednou ze čtrnácti v deváté městské části, kterou zdejší radnice podporuje a spolupracuje s ní při organizování různých akcí. Letos vinice Máchalka v pátek dne 18.6. oslaví dvacet pět let od své obnovy. Oslava bude přístupná široké veřejnosti.

To nám potvrdil i správce vinohradu a zároveň předseda Vinařského družstva sv. Václav pan Oldřich Pokorný a pan Petr Houdek místopředseda představenstva.

Výčet odrůd, které se na vinici pěstují: 

“Muškát moravský, Müller Thurgau, rýnský Ryzlink, Rulandské bílé. Potom pod námi jsou ještě červené odrůdy Svatovavřinecké, Rulandské modré a Modrý Portugal,” 

Své místo zde má i Chardonnay. O hrozny ve vinohradě i celou vinici se stará zhruba deset lidí. Samotné víno pak ale vzniká mimo Prahu.

Přijďte ochutnat  a můžete hodnotit kvalitu našeho vína a ocenit tak naši práci.

“Víno pro nás vyrábí pan David Chocholatý, což je taková malá vesnička před Mělníkem, která má krásný český název Kly,” řekl Oldřich Pokorný, předseda Vinařského družstva sv. Václav.

Máte-li chuť poznat zdejší vína, můžete se zastavit ve středu, čtvrtek nebo v pátek a ochutnat třeba toto Rulandské bílé, Modrý Portugal a další. 

ales kolovratDalší akce pro veřejnost připravují vinaři s radnicí a její součástí  je tradičního vinobraní.  “Jestli covid dovolí, tak budeme slavit 30. přeloženou Svatováclavskou pouť, ta měla být loni a ta je spojená právě s vinobraním. Vinaři tam ukazují různé tradice, vinařské zavírání hory, otevírání hory a povídají o tom, jak to vlastně v těch vinicích v Praze bylo, protože Praha byla obklopena vinicemi. Nejsou to jen Vysočany, Vinohrady, ale i spousta dalších vinic v Praze.

Oldřich Pokorný, předseda představenstva družstva

Petr Houdek, místopředseda představenstva  družstva

www.machalka.cz

PRAŽSKÉ VINASTVÍ A VINOHRADNICTVÍ Z HISTORICKÉHO A SOUASNÉHO ÚHLU POHLEDU“

viniceVinice Máchalka se lemuje na svazích pod Prosekem, bývalých vinic zvaných „Na nebeských horách“. Díky Vinařskému družstvu sv. Václava, Městské části Prahy 9 a Magistrátu hl. m. Prahy byla vinice od roku 1997 obnovována. Nyní má Máchalka rozlohu 1,9 ha, osázeno je 1,5 ha. V roce 2000 byl založen genový fond. Z bílých odrůd se zde pěstuje Chardonnay, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský a Muškát moravský. Z modrých moštových odrůd Domina, Svatovavřinecké, Rulandské modré a Modrý Portugal. 

Zatím vinice Máchalka nedisponuje sklepním hospodářství, i když se s ním do budoucna počítá.
„Hrozny zpracovávají Petr Rychtařík ve svém vinařství ve vesnici  Kvíc u Slaného, Vojtěch Krušina ze Školního statku střední zemědělské školy v Mělníce a Jan Podrábský ze Zámeckého vinařství spol. s.r.o. v Roudnici nad Labem.“54. Používá se pěstitelský tvar rýnsko-hesenský, najdeme tu však i ukázky vedení na vertiko, na kozlík (gobelet), na hlavu, atd. Vinařské družstvo dále pořádá bohatý program pro širokou veřejnost, zahrnující Slavnosti vína, Zavírání hory, i Vysočanské vinobraní. Také vydává vlastní odborný časopis Vinařský zpravodaj a přispívá do Vinařského obzoru a do ročenky Cechu českých vinařů.
_______________
53 Svatováclavská vinice a Richterova vila, dostupné na: http://www.hrad.cz
54BAKER H.; Kapesní průvodce po vinařských oblastech a vínech ČR. Praha, 2004. s. 164

Podobné příspěvky

Registrace vozů značky Peugeot zaznamenala nárůst o 3,7%

Afri

Piazza Quadrio: objevte netypické zákoutí v centru Prahy.

Šebík

Chcete být i vy na silnici králem?

Afri