Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Všestary a jejich pěstování

Novodobá historie Zemědělského družstva Všestary ( www.vsestary.cz ) sahá do roku 1991 ( raritou je, že v obchodním rejstříku dodnes figuruje datum založení rok 1961 ). Rozhodně významným mezníkem ve vývoji byl v roce 1998 vstup holandského kapitálu.

Hospodaří v typicky řepařské výrobní oblasti na ploše 2 320 ha se zaměřením na pěstování pšenice, ječmene, cukrovky ( v této komoditě patří mezi 3 největší pěstitele v ČR ), řepky a kukuřice. Velmi významným nosným programem je pěstování cibule.

Především na mléko se specializuje mléčná farma Vital holstein na Chlumu, kde novou dojírnou ročně „proteče“ téměř 5,5 mil. l mléka. K tomu lze snad „jen“ dodat, že s průměrnou užitkovostí 10 880 kg patří stádo ZD k těm nejlepším v ČR. Špičkovou kvalitu mléka si pak můžete vychutnat v úžasném sýru Niva, kde se opravdu snoubí to nejlepší z přírody.

Další neméně významnou činností je prodej zemědělské a zahradní techniky a náhradních dílů, jež na trhu najdete pod obchodním názvem Vitaltech Rozběřice ( www.vitaltech.cz ).

O rozkvět a dobré jméno podniku se stará 65 stálých zaměstnanců. Je však nutné vzít v úvahu i pracovníky dceřiných společností Vital Czech, s.r.o. a Vital komodity, s.r.o. a pak jsme na čísle 80.

Roční úhrn čistého obratu Zemědělského družstva Všestary byl v roce 2011 221,2 mil. Kč, celé skupiny 295,5 mil. Kč.

Všestarská cibule a její přednosti

Všestarská cibule se pěstuje na 182 hektarech, což je od roku 2004 – tedy od vstupu ČR do EU, vzrostly přitom plochy všestarské cibule z původních 83 hektarů na více než dvojnásobek.

Všestarská cibule je držitelem ochranného zeměpisného označení EU. Evropská komise ( EK ) v roce 2007 oficiálně uznala specifika této plodiny, zejména její pozitivní vlastnosti, které jsou podle verdiktu EK dány souvislostí s prostředím a způsobem jejího pěstování.

Unikátnost Všestarské cibule je dána vyrovnaností jejích nutričních parametrů, vysokou hodnotou železa, velmi vysokou hodnotou vitaminu B3 ( niacinu ) a absencí, respektive nízkými hodnotami škodlivých látek.

Většina nutričních parametrů Všestarské cibule ( stavební látky, minerály, vitaminy ) je vyrovnaná, bez extrémů a odpovídá očekávaným kladným vlastnostem cibule. Jsou to například draslík, fosfor, vitaminy B1, B2 a B6. Všestarská cibule vykazuje také vysoký obsah železa. Podle USDA – National Nutrient Database je průměrná hodnota železa v cibuli 2,1 mg/kg, Všestarská cibule má 2,55 mg)kg, tedy cca o 25 % více. Velmi vysoká je také hodnota vitaminu B3 ( niacinu ), který Všestarská cibule obsahuje. Podle USDA je průměrná hodnota niacinu v cibuli 0,116 mg/100 g, Všestarská cibule obsahuje 0,208 mg/100 g, tedy zhruba dvojnásobné množství.

Významná u Všestarské cibule je absence, respektive nízké a velmi nízké hodnoty škodlivých látek. Například hodnota kadmia ( Cd ) ve Všestarské cibuli je menší než 0,03 mg/kg, norma je 0,05 mg/kg, hodnota NO3 ve Všestarské cibuli je 29 mg/kg, norma je 1 000 mg/kg. Při vyšetření několika desítek možných škodlivých látek Všestarská cibule ve všech parametrech vyhověla. Tyto pozitivní vlastnosti jsou dány souvislosti s prostředím, a to hlavně přírodními podmínkami, historií pěstování, šetrností pěstování a vhodným posklizňovým zpracováním.

Pěstování cibule má ve vymezené oblasti dlouholetou tradici. Historie velkoplošného pěstování cibule ve Všestarech začíná v roce 1964 z podnětu vedení tehdejšího družstva, s přihlédnutím vysoké úrodnosti zdejší půdy, dobré nadmořské výšce a vybudování nového závlahového systému podél řeky Labe. Vzhledem k vysoké kvalitě zdejší cibule pokračuje tradice pěstování dodnes, s dobrým výhledem do budoucnosti.

Všestarská cibule, odrůda Festival, byla v roce 2002 na výstavě ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků Hortikomplex Olomouc 2002 oceněna 1. Místem, jako nejlepší výpěstek roku.

Podobné příspěvky

Cyklista Bábek míří do Tokya

Ilja Hynek

Bonnie Tyler se těší do Prahy a hodlá tu pobýt několik dní!

Jaroslav Hauer

Muž roku 2017 v lázních Dolní Lipová

Jaroslav Hauer