Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Vyhodnocení soutěže Zemědělec roku 2013

Praha  5. listopadu  2013

Dne 5.  listopadu 2013 se v Kině Lucerna v Praze, uskutečnila diskuse na téma „České zemědělství ve světle reformy společné zemědělské politiky EU“, které se zúčastní ministr zemědělství Miroslav Toman a prezident Agrární komory Jan Veleba. Po ukončení diskuse pořadatel slavnostně vyhlásil  vítěze 12. ročníku celostátní soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělec roku 2013.

Soutěž Zemědělec roku 2013 je pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR, soutěž vyhlašuje vydavatelství Profi Press, s.r.o. a odborný a stavovský týdeník Zemědělec. Odborným garantem soutěže je Ústav zemědělské ekonomiky a informací (UZEI), spolupořadateli soutěže jsou Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků.

Kromě tří absolutních vítězů soutěže pořadatel letos ocenil a udělil titul  nejlepší Zemědělec roku 2013 za kraj Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Hradecký, Pardubický, Kraj Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a  Zlínský kraj a kraj Moravskoslezský, a dále Mladý farmář roku. Zcela novými kategoriemi jsou pak Nejlepší SHR, Nejlepší ZD, Nejlepší a.s. a Nejlepší s.r.o.

 

Generálním partnerem i letošního 12. ročníku soutěže Zemědělec roku je GE Money Bank, dalším partnerem je pak Česká Pojišťovna.

Partnery vítězů soutěže jsou Agrofert Holding, a.s., Monsanto ČR, s.r.o a společnost Alltechnology, s.r.o., kteří vítězům 1., 2., a 3. v pořadí věnovali  finanční odměnu ve výši 150, 100 a 50 tisíc Kč.

Společnosti STROM Praha, a.s., Pottinger CZ, Agroteam CZ, Farme, a.s., KWS Osiva, s.r.o., Bayer s.r.o., Zetor tractors, a.s., Limagrain ČR, Unimarco, a.s. a spolčnost OPaLL-Agri, s.r.o. věnovali  vyhlášeným Zemědělcům roku pro jednotlivé kraje ČR finanční odměnu 20 tisíc Kč. A vítězům kategorií podle právní formy věnovali  po částce 20 tisíc korun firmy Metsafilm, Agrovita, Bednar STROM a YARA.

Charakteristika akce

Soutěž Zemědělec roku je pořádána od roku 2003 a na její organizaci se podílejí nevládní organizace působící v zemědělství. Soutěž je otevřena zemědělským podnikům a farmám všech právně-organizačních forem, tedy jak soukromě hospodařícím rolníkům, tak i velkým společnostem. Metodika hodnocení účastníků totiž dovoluje srovnání i takto rozdílných ekonomických subjektů. Principem hodnocení je nezávislé vícekriteriální ekonomické hodnocení, které provádí Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě jednotného a srovnatelného ukazatele – indexu finančního zdraví.

Odborný seminář Zemědělská politika se koná vždy v závěru kalendářního roku s cílem zhodnotit odcházející rok a seznámit účastníky s perspektivami a možnostmi rozvoje odvětví v roce následujícím. Semináře se pravidelně účastní dvě až tři stovky předních osobností agrárního sektoru z řad politických reprezentací, představitelů agrárních zájmových organizací, chovatelských a pěstitelských sdružení, zemědělské prvovýroby a také představitelé vědecké a univerzitní obce a potravinářského průmyslu.

Cíle soutěže Zemědělec roku

·       zviditelnění zemědělství jako oboru,

·       nalezení a ocenění úspěšných a dobře hospodařících zemědělských subjektů bez ohledu na jejich právní subjektivitu,

·       vyhodnocení ekonomické úspěšnosti jednotlivých zemědělských subjektů formou jednotného a srovnatelného ukazatele – indexu finančního zdraví,

·       smyslem ocenění a vyhlášení těch nejlepších je nalézat a prezentovat vzory a příklady hodné následování,

·       účastníkům soutěže poskytnout jako zpětnou vazbu jejich vlastní ukazatel indexu finančního zdraví. Tento ukazatel je každému účastníkovi poskytnut zcela individuálně a pro ostatní jsou výsledky jiných soutěžících anonymní.

 

Vítězové soutěže Zemědělec roku 2013

1. místo Úsovsko EKO, s.r.o.

2. místo AGROS HANÁ, s.r.o.

3. místo Agrodružstvo Brázdim

Krajští vítězové Zemědělce roku 2013:

Středočeský kraj:          Agrodružstvo Brázdim

Jihočeský kraj:              Agrospol Mladá Vožice a.s.

Plzeňský kraj:               Zemědělská společnost Komorno, a.s

Královéhradecký kraj:  David Smetana

Pardubický kraj:           Oseva AGRI Chrudim, a.s.

Kraj Vysočina:             AGRO Rozsochy, a. s.

Jihomoravský kraj:       FARMA R.V. s.r.o.

Olomoucký kraj:          Úsovsko EKO, s.r.o.

Zlínský kraj:                 Valašské ZOD, družstvo

Moravskoslezský kraj:  1. Hradecká Zemědělská a.s.

Mladý farmář roku 2013: Václav Nosek (Noragros s. r. o.)

Nejlepší SHR: Jiří Kejř

Nejlepší ZD:   Agrodružstvo Brázdim

Nejlepší a. s.:  Agrospol Mladá Vožice a.s.

Nejlepší s.r.o.: Úsovsko EKO, s.r.o.

Partneři vítězů soutěže a ceny:

Cena pro vítěze: 150 000 Kč od firmy AGROFERT HOLDING, a. s.

Cena pro druhé pořadí: 100 000 Kč od firmy MONSANTO ČR s. r. o.

Cena pro třetí pořadí: 50 000 Kč od firmy Alltechnology C. Z. s. r. o.

 

Profil sponzorů

Společnost AGROFERT HOLDING, a.s., je silná skupina sdružující subjekty mající vazbu na českou chemii, zemědělství a potravinářství. Je dnes obratově největší skupinou v českém zemědělství a druhou největší v české chemii. AGROFERT HOLDING, a. s., vlastní významné majetkové účasti ve zpracovatelských, výrobních a distribučních podnicích zemědělského, potravinářského a chemického průmyslu, které tvoří základ budované skupiny AGROFERT.

Společnost MONSANTO ČR, s.r. o. se aktivně připojuje k celosvětovému závazku firmy Monsanto podporovat a vyvíjet technologie přispívající k rozvoji trvale udržitelného zemědělství, a to zejména implementací integrovaného systému – kvalitní osivo – herbicidní ochrana – optimalizace agrotechnických postupů. Cílem společnosti je hledat pro klíčový element zemědělské výroby – zemědělce – cesty, jak na základě tohoto integrovaného přístupu a moderních technologií významně přispět ke zvýšení hospodárnosti a profitability zemědělské výroby.

Společnost Alltechnology C. Z., s. r. o. Biotechnologická společnost Alltech již vícde než 25 let přináší přírodní řešení v oblasti výživy zvířat, výroby a konzervace krmiv. Alltech prostřednictvím svých produktů realizuje kreativní, inovativní, vědecky podložený a praxí prověřený koncept pro zvyšování užitkovosti, zlepšení kvality a ekonomické efektivnosti produkce živočišné výroby.

Profi Press, s.r.o.

Foto: Zdeněk  Rerycha

1 diskuze 2 vitezove+seky 3 vitezove+ministr

Podobné příspěvky

Pracovní portál JenPráce.cz se stal sponzorem programů na Primě

Afri

4 TENOŘI přivítají adventní čas novým vánočním singlem, vystoupením v charitativním koncertu České televize i vlastním online koncertem z Karlštejna!

Jaroslav Hauer

Vilu na Petřinách pokryl majitel na protest černou plachtou

Afri