Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Výroba vepřového upadá

a

Zásadní nedostatky v naplňování nové legislativy je možné najít i v zemích z pohledu chovu prasat velmi důležitých. Příkladem mohou být Francie, Německo, Itálie, Španělsko či Polsko. V těchto zemích se novým požadavkům nepřizpůsobila více než třetina chovatelů (někde i 50 %). Drobnější nedostatky jsou potom i v řadě dalších států. Celkově se odhaduje, že minimálně 20 % chovatelů prasat v Evropské unii nesplňuje podmínku skupinového ustájení prasnic, přestože byla (přinejmenším u nás) prezentována jako naprosto nezbytná podmínka dalšího fungování. Paradoxně je stav takový, že země, které zcela dodržují novou legislativu, jsou spíše výjimkou.

Pirátství ve využívání ekonomických výhod

Problémem však není pouze to, že značná část evropské produkce nesplňuje zákonná pravidla a nedošlo tedy ke zlepšení životních podmínek prasat. Tito chovatelé navíc využívají nelegální ekonomickou výhodu danou tím, že se vyhnuli finančně náročné investici a jejich produkce tak není zatížena odpisy. V době kriticky vysokých nákladů na krmiva je tato výhoda naprosto zásadní a umožňuje jim vyrábět levněji než chovatelům, kteří se řídí zákony.

Zlepšení životní pohody zvířat, které mělo být hlavním cílem nové legislativy, nemusí být díky nedůslednosti vymáhání dosaženo, a naopak ti, kdo o welfare dbají a legislativu v dobré víře naplnili, mohou být zásadně poškozeni. „Nevratně poškozena bude v takovém případě i důvěra ke každému novému opatření, které unie navrhne. Často proklamovaný společný trh Evropské unie by zůstal pouze velmi problematickou iluzí.

Vzhledem k tomu, že je Česká republika výrazně dovozovou zemí, jeví se jako pravděpodobné, že i k nám se budou dovážet prasata nebo maso prasat nesplňujících legislativní požadavky Evropské unie a České republiky,“ varuje Macháček.

Veškeré české chovy legislativě unie vyhovují

„Protože snahy o zlepšování životní pohody zvířat jsou zaštiťovány zájmem spotřebitelů nebo přinejmenším jejich části, obracíme se právě na širokou veřejnost a na maloobchod. Protože se zdá, že vymáhání nových opatření ze strany Evropské unie a národních vlád nebude příliš účinné, hledáme pomoc v celé vertikále výroby a distribuce potravin. Jedinou jistotu, kterou v tomto okamžiku máme, je fakt, že prakticky veškeré české chovy legislativě vyhovují. Žádáme proto prodejce i spotřebitele, aby preferovali výrobky z českých surovin – ať už označené logem Klasa nebo Český výrobek – garantováno potravinářskou komorou. Na jedné straně tím budou podporovat výrobky, které prokazatelně přispívají k pohodě chovaných zvířat, a na straně druhé pomohou ukázat, že dodržování legislativy není chybou a hloupostí. Bonusem v tomto směru bude i to, že pomohou udržení zaměstnanosti na venkově a podporují tuzemskou výrobu,“ konstatoval Macháček.

V situaci, kdy ceny krmiv jsou oproti loňskému roku o 30 % vyšší, zatímco cena jatečných prasat stoupla přibližně o tři procenta, nedokážou chovatelé prasat krýt výrobní náklady.

„Bez pomoci spotřebitelů a obchodníků se obávám, že namísto potenciálního obchodního prostoru, který by se měl otevřít adaptovaným chovům, dojde k opětovnému propadu stavů a ještě hlubší závislosti na dovozu masa ze zahraničí,“ uzavřel Macháček.

Podobné příspěvky

Dovolená na moři?

Afri

Unikátní rehabilitační metoda Fit Pain Free

Afri

Článek velvyslance Republiky Kazachstán v České republice Serzhana Abdykarimova

Šebík