Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Výstava „20 let od povodní“ na pražské Kampě

vystava-20odpovodni

Srpnové povodně v roce 2002 změnily život obyvatel řady míst v České republice a způsobily obrovské materiální škody, ale také přinesly novou zkušenost a nový pohled na protipovodňovou ochranu – zejména v hlavním městě.

Výstava 20 let od povodní

Tisíciletá povodeň v Praze trvala celkem 12 dní a zasáhla 5,8 procenta rozlohy města. Škody dosáhly výše téměř 30 miliard korun, evakuováno muselo být téměř 50 000 obyvatel. Byla značně paralyzována veřejná doprava. Metro jako páteřní část městské hromadné dopravy bylo v plném rozsahu zprovozněno až po 7 měsících. Na území hlavního města naštěstí nedošlo v přímé souvislosti s povodní ke ztrátám na životech.

Za povodně v srpnu 2002 byla využita první dokončená část protipovodňových opatření hlavního města Prahy, která ochránila před zatopením Nové Město, Staré Město a Josefov. Potvrdilo se tak, že zvolený systém protipovodňové ochrany je účinný a má smysl v započatém projektu pokračovat.

V současné době je celková délka protipovodňových opatření (zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní hrazení) cca 19,255 km, z toho mobilní opatření 6,795 km. Výška mobilního hrazení se pohybuje v rozmezí od 0,2 – 6,27 metrů. Pod všemi protipovodňovými liniemi jsou vybudovány vodotěsné železobetonové, štětovnicové či jílocementové stěny do hloubky nepropustného podloží, v některých místech až 12 m hluboké. Město dále pokračuje v budování ochrany dalších lokalit: letos byla dokončena další etapa opatření v Troji, aktuálně se pracuje na Zbraslavi a v Radotíně, v plánu je opatření v Parku Maniny a mimo jiné také vybudování protipovodňové ochrany zoo. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý komplex protipovodňových opatření, je nezbytné průběžně prověřovat jejich neporušenost a schopnost zadržet povodeň. Z tohoto důvodu se pravidelně konají cvičení, která prověřují jednotlivé části protipovodňové ochrany hl. m. Prahy. V minulém roce se s ohledem na epidemickou situaci uskutečnilo v areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči, kde je uloženo protipovodňové mobilní hrazení a příslušná manipulační technika.

Fotografická výstava „20 let od povodní“, která je od 9. srpna do 22. září volně přístupná v parku Kampa, U Sovových mlýnů, pamětníkům připomene, co se před dvaceti lety v metropoli událo, a těm mladším ukáže, jak vypadala „Praha pod vodou“. Některá místa představuje v kontrastu „tehdy a dnes“, jiné fotografie zachycují okamžiky záchrany evakuovaných obyvatel a také zvířat z pražské zoo.

Velkoformátové fotografie zachycují okamžiky, kdy Vltava kulminovala a brala s sebou vše, co jí přišlo do cesty…. 

https://www.praha.eu/

Podobné příspěvky

NOVÝ PEUGEOT e-EXPERT

Afri

Národní tragédie aneb překrásný nadhasič pražský

Redaktor J.Hampl

FOR FAMILY zabaví všechny generace

Jaroslav Hauer