Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Žádná omezení pro vstup do Maďarska

Maďarsko od 23. června zrušilo kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru. Díky tomu čeští hosté nepotřebují ke vstupu do Maďarska žádné testy, karanténu ani doklad o imunitě.

Vzhledem k tomu, že počet očkovaných osob v Maďarsku přesáhl 5,5 milionu, nejsou již v uzavřených prostorách vyžadovány roušky a všichni lidé-dokonce i turisté-mohou navštěvovat hotely, restaurace, lázně a aquaparky bez potvrzení o imunitě. Roušky však zůstávají povinné ve zdravotnictví. Používání osvědčení o imunitě (např. zelený průkaz EU) bude z důvodu zdravotní bezpečnosti zachováno při hromadných akcích, jako jsou sportovní akce, koncerty, festivaly a noční kluby.

Maďarská agentura pro cestovní ruch připravila krátké filmy o aktuálních epidemiologických pravidlech, ty lze zhlédnout na následujících odkazech:

https://youtu.be/OXrYKPJVIf8 https://youtu.be/lwW7JHkGW-4.

 

 Prezentace Maďarska

F. Zakarias-zástupkyně GŘ Visit Hungary NTO

Společnost Visit Hungary NTO Ltd. uspořádala prestižní roadshow v Ostravě, Brně a Praze Všechny tři propagační akce v oblasti cestovního ruchu byly věnovány posílení vazeb s klíčovými organizacemi v oboru a odborníky na cestovní ruch. Fruzsina Zakariás, zástupkyně generálního ředitele společnosti Visit Hungary NTO Ltd., zdůraznila: “Jedná se o první z řady podobných propagačních akcí, které jsou na podzim plánovány po celé Evropě. Skutečnost, že jsme první z nich uspořádali v Praze, je důkazem významného závazku Maďarska vůči Visegrádské skupině a víry v ni, zejména v Českou republiku jako výjezdový trh. Naším hlavním poselstvím je, že díky našim termálním lázním, přírodní krajině i možnostem jedinečných kulinářských dobrodružství věříme, že Maďarsko má nepřeberné množství zážitků, které naše milé české návštěvníky lákají i okouzlují.” Maďarsko zažilo v posledních letech impozantní rozvoj v oblasti cestovního ruchu, kdy se pro veřejnost otevřela celá řada nových a zrekonstruovaných hotelů a atrakcí.

Před pandemií Covid se počet příjezdů turistů do této středoevropské země vyšplhal na rekordních 16,2 milionu hostů, kteří v maďarských ubytovacích zařízeních strávili více než 42 milionů nocí. V porovnání s výsledky cestovního ruchu v roce 2010 se počet hostů zdvojnásobil, zatímco počet přenocování hostů byl téměř o 85 % vyšší. Maďarské hlavní město Budapešť dokazuje, že je neodolatelnou destinací samo o sobě a že jeho jedinečná směs atrakcí a úchvatné architektury přilákala v roce 2019 rekordních 5,7 milionů turistů Společnost Visit Hungary NTO Ltd. oznámila, že Česká republika zůstává jedním z klíčových příjezdových trhů v rámci jejího úsilí o oživení maďarského turistického sektoru po dopadech celosvětové pandemie Covid-19. Je radostné a výjimečné, že v roce 2020 byl mezi Top5 vysílajícími trhy Maďarska zastoupen každý člen zemí Visegrádské čtyřky.

 V důsledku cestovních omezení zavedených kvůli pandemii COVID-19 se počet příjezdových turistů v roce 2020 stejně jako ve všech zemích světa výrazně snížil, ale rekordní poptávka po domácím cestovním ruchu, stejně jako všechna vládní podpůrná opatření a dotace, udržely maďarský cestovní ruch a pohostinství při životě. “Od otevření našich hranic se k nám začínají vracet zahraniční turisté. Všechny k tomu vybízíme, protože Maďarsko je krásná, pohostinná, a především bezpečná země,” zdůraznila Magdolna Fekete, regionální vedoucí rozvoje cestovního ruchu odpovědná za země Visegrádu.

D.Nikolicza-Agentura Moje Maďarsko M.Fekete-Visit Hungary NTO

Češi v Maďarsku

V roce 2020 se Česká republika umístila na 4. místě v příjezdovém (aktivním)cestovním ruchu) v Maďarsku. V případě Budapešti si oproti roku 2019 polepšila o čtyři místa, čímž se dostala na 13. místo v příjezdovém cestovním ruchu maďarského hlavního města. Stejně jako v předchozích letech byla i v roce 2020 naprostá většina nocí strávených českými návštěvníky v Maďarsku realizována ve venkovských oblastech země. Loni se v Maďarsku ubytovalo téměř 109 000 českých hostů, kteří zde strávili celkem 340 000 nocí Mezi 11 jmenovanými maďarskými turistickými regiony mají nejvyšší podíl českých návštěvníků Bük-Sárvár a oblast Balatonu. Nejoblíbenějším maďarským městem bylo hlavní město Budapešť, dále pak české hosty nejvíce lákaly klasické lázeňské destinace Bük, Sárvár, Siófok, Hévíz a Zalakaros. Velkým krokem vpřed bylo, že 15. května letošního roku uzavřely Maďarsko a Česká republika dohodu, podle níž jsou platná potvrzení o imunitě vydaná orgány osvědčujícími očkování vzájemně uznávána bez ohledu na druh očkování. Maďarsko pak od 23. června zrušilo kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru.

Tip pro milovníky přírody a lovu

Světová výstava SVĚT LOVU A PŘÍRODY 2021 „JEDEN S PŘÍRODOU“ se uskuteční od 25. září do 14. října. Největší výstava přírody v roce 2021 – Svět lovu a přírody „One With Nature“ připomene i 50. výročí Světové lovecké výstavy v Budapešti v roce 1971. Centrálním dějištěm výstavy bude nedávno kompletně zrekonstruované kongresové a výstavní centrum HUNGEXPO Budapešť v srdci Budapešti. Návštěvníci zde uvidí širokou škálu loveckých, rybářských a přírodních témat v nejmodernějším prostředí na výstavní ploše téměř 75 000 metrů čtverečních. Kromě toho konference o myslivosti a ochraně divoké zvěře pořádaná na národní úrovni, různé mezinárodní konference a Světové fórum pro ochranu přírody poskytne vynikající prostředí pro laiky i profesionály k setkávání a diskusi o všech problémech.

V rámci světové výstavy proběhnou i dva veletrhy: FeHoVa PLUS od 30. září do 3. října a maďarská zemědělská a potravinářská výstavu a veletrh (OMÉK) od 7. do 10. října ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. FeHoVa PLUS je náhradou za Mezinárodní výstavu zbraní, rybářství a myslivosti (FeHoVa), která se měla konat začátkem letošního roku a je odložena na příští rok. Kromě centra HUNGEXPO bude výstava na dalších místech v Budapešti i na venkově. Největší výstava přírody v roce 2021 se bude týkat lovu, ochrany přírody, vodních stanovišť, ochrany přírody a její budoucnosti, biologické rozmanitosti a udržitelného využívání přírody. Bude také pokrývat například: sokolnictví; pytláctví, náš společný nepřítel; gastronomii; a inovace. Dioramata, filmy, přehlídky živých zvířat, světové rekordy a speciální trofeje pomohou zvýšit povědomí o mimořádném rozsahu divoké zvěře naší planety. Například v největším maďarském výstavním akváriu budou moci návštěvníci vidět až 2 metry dlouhé ryby o hmotnosti 110 kg. Nebudou chybět ani výstavy loveckých psů a jezdeckých koní. Bude to nejen veletrh, ale také výstava představující a využívající nejmodernější technologie (AR – Rozšířená realita VR – Virtuální realita atd.). Po skončení akce najde většina exponátů prezentovaných na výstavě nový domov v různých muzeích.

Výstava je jedinečnou příležitostí pro profesionální a nevládní organizace vytvořit si skutečný obraz o budoucnosti oborů, které mají blízko k přírodě (myslivost, rybolov, lesnictví atd.). K vidění budou venkovní i halové ukázky tradičních loveckých metod, jako je lov lukem, sokolnictví, lov loveckými zbraněmi a lov se psy a koňmi. Poklady maďarských vod budou představeny ve vodních plochách o celkové ploše více než 700 metrů čtverečních, obsahujících 1 milion litrů vody, s 2 000 jednotlivými rybami z téměř 50 druhů. Jedním z nejdůležitějších cílů výstavy je zvyšování povědomí v celé společnosti, aby došlo k nárůstu ochrany a lásky k přírodě v Maďarsku a významu myšlenky racionálního, střízlivého a uvážlivého civilizačního rozvoje. Výstava přispěje k tomu, aby lidé lépe porozuměli: důležitosti ochrany přírody; koncepce a účel udržitelného využívání přírody; a užitečnost a důležitost – například – lovu, chovu zvěře, lovu ryb, řízení rybích populací s cílem dosáhnout udržitelného rybolovu stanovením omezení odlovu a kvót a lesnictví. Poklady maďarských vod budou představeny ve vodních plochách o celkové ploše více než 700 metrů čtverečních, obsahujících 1 milion litrů vody, s 2 000 jednotlivými rybami téměř 50 druhů.

Expo 2021

V Budapešti se v rámci Světové výstavy (25. – 29. září 2021) uskuteční také 67. valné shromáždění Mezinárodní rady pro ochranu zvěře a divoké zvěře (CIC). Ve dnech 26. až 28. září 2021 se bude ve spolupráci s Collaborative Partnership on Sustainable Wildlife Management (CPW) pořádat fórum o divoké zvěři. CPW je mezinárodní aliance organizací a významných profesionálů z mnoha zemí. Posláním CPW je podporovat ochranu suchozemských obratlovců a posílit spolupráci v oblasti udržitelného řízení divoké flóry a fauny. Mezinárodní konference One with Nature o divoké zvěři a myslivosti (29. září–3. října 2021) je možná jednou z nejočekávanějších akcí ve vědeckém a odborném programu. Pětidenní konference pořádaná Maďarskem se zaměří na nejnovější vědecká zjištění, osvědčené postupy a posílení spolupráce.

Inovativní Showroom si klade za cíl předvést globální společnosti, maďarské společnosti a startupy, které na mezinárodní úrovni vytvářejí hodnotu v oblasti udržitelnosti, myslivosti nebo ochrany přírody. Kreativní prostor showroomu, otevřený návštěvníkům po dobu 20 dnů, bude interaktivně představovat vystavovatele, aby návštěvníkům vytvořil trvalý zážitek. Showroom vyzdvihne vedoucí úlohu Maďarska nejen v lovu, ochraně přírody a udržitelnosti, ale také v inovacích.

expo One-with-Nature

Historie výstav

První národní myslivecká výstava v Maďarsku se konala v roce 1871 a byla především odborným fórem pro myslivce. Ke 100. výročí této události se v Budapešti v roce 1971. konala Světová lovecká výstava. Na výstavu byly zakoupeny zhruba dva miliony vstupenek – bylo dvě stě tisíc zahraničních návštěvníků z různých částí světa. Expo 1971 představilo roli lovu a mnohostranný vztah mezi lidmi a přírodou. Expo bylo v pavilonu o rozloze 30 000 metrů čtverečních zasazeném do parku o rozloze 34 hektarů. Akce se zúčastnilo pětatřicet zemí z Evropy, Afriky, Asie a Ameriky. V Expo ‘s Tropy show devatenáct zemí vystavilo parohy, rohy, kly a další trofeje zvěře lovených na jejich území. Událost z roku 1971 představila situaci lovu po celém světě a úspěchy Maďarska v lovu a ochraně populací zvěře. Světová výstava Expo 1971 představuje vzpomínku, která dodnes zůstává mezi lovci, milovníky přírody a ochránci přírody.

Věra a Jaromír Hamplovi   Foto: archiv Maďarské turistické agentury a One with Nature, J. Hampl

Podobné příspěvky

České ženy v byznysu podnikají bez hranic

Šebík

Peroutka málem nestihl letadlo do Egypta! Spletl si totiž letiště

Jaroslav Hauer

Zpěvák will.i.am spolutvůrcem designu unikátní verze vozu Lexus NX!

Afri