Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zajímavosti a události z Prahy 1

Hladina Vltavy a dalších řek se zvýšila

vltava - Náplavka uzavřena

Na základě aktuálního průtoku Vltavy Prahou a kvůli nasycení půdy z období nedávného tání sněhu dnes dopoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Na základě vývoje hydrometeorologické situace dnes dochází k preventivnímu uzavření protipovodňových vrat na Čertovce a od 13.00 hodin k uzavření náplavek pro veřejnost a k přerušení provozu přívozů.

Jsou uzavřeny vrata na Čertovce, náplavky a přívozy

Na rozhodujících vodních tocích, kterými jsou Vltava a Sázava, se zvýšily průtoky. Sice se na těchto tocích očekává jejich kulminace a budoucí pokles a řeka Berounka již kulminovala, ale i s ohledem k plánovaným manipulacím na Vodní nádrži Orlík bude zvýšený průtok nadále trvat, a to i několik dní. Přesto by plánovaný průtok Prahou (na limnigrafu Malá Chuchle) podle Povodí Vltavy a ČHMÚ měl být v rozmezí 550 až 600 m3/s a tuto hranici by neměl překonat.

Krom uzavření protipovodňových vrat na Čertovce dochází od dnešních 13.00 hodin z preventivních důvodů k zastavení provozu přívozů v Praze 1, 2 a 6. V Praze 1, 2 a 5 pak dochází k uzavření náplavek pro veřejnost, a to včetně nástupu a výstupu do lodí a z lodí. Vstup a vjezd na náplavky tedy bude od 13.00 hodin pro veřejnost zcela uzavřený a správce náplavek je již v kontaktu s provozovateli. Zaparkovaná vozidla, která na místě zůstavují, je nutné vyparkovat, aby zde nehrozilo žádné nebezpečí ani škoda na majetku. Vozidla proto budou od 13.00 hodin strážníci a správa služeb odtahovat. Všechna přijatá opatření platí do odvolání. Výjimku tvoří provoz botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozujících plavby lodí, kterých se opatření netýkají.

Přijaté kroky jsou nyní preventivní a město bude dále sledovat vývoj situace. Nehroší situace je aktuálně podle ČHMÚ na horním povodí Sázavy, odkud ještě přitéká další voda. První úseky mobilní protipovodňové ochrany by se stavěly při průtoku 700 m3/s.

Rozhodnutí o přijatých povodňových opatřeních a protipovodňových opatřeních, platných ke dni 25. 12. 2023 od 13:00 do odvolání:

  • Zvýšený dohled z důvodu povodňové bdělosti/poho­tovosti.
  • Vyklizení a uzavření náplavek na Městské části Praha 1, 2 a 5.
  • Zakazuje se vstup osob a vjezd vozidel do prostorů náplavek.
  • Uzavření protipovodňových vrat na Čertovce.
  • Zastavení provozu přívozů č. Pl, P2, P6 a Vyšehrad dle harmonogramu činnosti Povodňové komise hl. m. Prahy ( do odvolání).

Přijatá opatření se nedotýkají provozu botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozující plavby lodí.

posta@praha1.cz

Podobné příspěvky

Nařízení EU zakazuje zeměpisné blokování

Redakce

Národní muzeum získalo licenci na archeologický výzkum v Sýrii

Redakce

Vánoční strom pro Prahu letos přijede z Libereckého kraje

Redakce