Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Cestování

Holiday World 2017

Holiday World 1

Již 26. ročník nejvýznamnějšího veletrhu cestovního ruchu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy probíhá ve dnech 16.–19. 2. 2017 v areálu holešovického Výstaviště v Praze společně s 11. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel. Oba veletrhy každoročně pořádá Incheba Expo Praha. Na letošním ročníku potvrdilo svou účast 638 vystavovatelů ze 46 zemí, kteří se prezentují na výstavní ploše 18 800 metrů čtverečních. Partnerským regionem veletrhu Holiday World 2017 se po Jihomoravském kraji z loňského roku stal Moravskoslezský kraj, jehož expozice je umístěna ve vstupní veletržní hale o rozloze 100 m. Partnerem galavečera byla Palestina. rozloze 100 m. Partnerem galavečera byla Palestina. Po prohlídce veletrhu jsme se sešli s PhDr. Janem Novotným, ředitelem pro strategii a vnější vztahy Incheby, abychom se ho zeptali:

PhDr. Jan Novotný, ředitel pro strategii a vnější vztahy Incheby
PhDr. Jan Novotný, ředitel pro strategii a vnější vztahy Incheby
  1. Jak hodnotíte veletrh po první polovině, splnilo se očekávání?

Samozřejmě není ani tak důležité naše hodnocení pořadatele, podstatné je, jak hodnotí veletrh návštěvníci a vystavovatelé. Získáváme samozřejmě průběžně hodnocení a dojmy právě od těchto dvou skupin. A mohu říci, že zatím panuje obecná spokojenost. Podařilo se nám udržet konstantní kvalitu na všech 3 hlavních pozicích, jimiž se Holiday World myslím oprávněně pyšní – mezinárodní zastoupení, regiony ČR a SR a cestovní kanceláře.

A myslím, že přece jen se ten letošní ročník liší od dvou tří předcházejících alespoň v jednom doslova očividném – je to úroveň expozic, jejich zpracování i velikost. Patrné je to zejména u stánků krajů, jsou vesměs krásné, upoutávající a navíc jim nic neschází z atraktivity obsahu pro návštěvníky. Už málokdo se navíc obejde bez soutěží, losování, folklóru, ochutnávek krajových specialit. Oceňuji řadu nápadů – třeba expozice Východních Čech si za základ vzala loutkářské muzeum v Chrudimi –a je plná nádherných loutek v interaktivním pojetí…

  1. Jaké jsou nejnovější trendy v cestování?

Obával bych se, že jde hned hovořit o trendech, ale statistiky hovoří o tom, že Češi začínají znovu upřednostňovat země Středomoří, ovšem i dálné asijské destinace a země Karibiku. A pak je podstatné, že roste domácí cestovní ruch. Lidé mnohdy z obav z terorismu začínají nově objevovat Česko – ale i Slovensko a další okolní země. Tomuto trendu jde například vstříc Polsko, které se na Holiday World vrátilo po dlouhých 9 letech.

  1. Domácí cestovní ruch roste, na veletrhu je domácí turistika silně zastoupena, jaký je její poměr vzhledem k zahraničnímu cestování? Zdá se, že z domácí turistiky nechybí žádná destinace?

Neumím hned říci nějaká poměrová čísla, růst domácí turistiky ovšem faktem je. Vždyť skutečnost, že letos na veletrhu chybí jediný kraj – Olomoucký (ovšem město Olomouc zde je) a také po dlouhé pauze participuje oficiální expozicí hlavní město Praha, je dostatečně výmluvná. A tomu ještě významně napomáhá atraktivní a promyšlená prezentace Centrály cestovního ruchu Czech Tourism. A další města a regiony, kromě toho, že mají své vlastní stánky, navíc najdeme právě na stáncích krajů i CzechTourismu. Dovolím si tvrdit, že prakticky nic z ČR tu nechybí.

  1. Kvalitní každoroční vystavovatelské obsazení nově doplnilo Mexiko, po letech se vrací Polsko. Významným segmentem je Asie – Čína, Srí Lanka, Indie, Indonésie a Vietnam. Kazachstánská Astana chystá Expo 2017. Při této příležitosti od letošního roku mohou Češi cestovat do Kazachstánu bez víz a jedná se o přímém leteckém spojení Praha-Astana. Podpora pasivního cestovního ruchu se zdá být dostatečná?

V tom vašem výčtu bych doplnil ještě země Karibiku a jižní Ameriky. Jisté je, že vesměs jde o země, které mají zájem na středoevropské klientele, a proto volí Prahu. Vezměte si, že třeba letos sice chybí oficiální expozice Itálie, ale máme hned 9 individuálních vystavovatelé z této země – provincie, města, resorty. A v součtu má tak Itálie na veletrhu letos největší zastoupení co se výstavní plochy týká!

  1. Aktivní cestovní ruch je tradičně podporován v Praze, ale nyní se snaží přilákat cizí turisty i do krajů, kde vidíte rezervy?

To je dlouhodobý trend, kterému se velice aktivně snazší vyjít vstříc politika domácího cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj i CzechTourismu. Jednoznačně se prohlubuje spolupráce s kraji i podpora, třeba participace na zajímavých projektech, kterým byl loni Karel IV. a letos to je České baroko. To jsou projekty, které logicky zasahují a integrují mnoho regionů i měst a míst naší republiky.

  1. Ovlivnění cestovního ruchu terorismem je problémem, země potenciálně postižené vystavují, přesto se ale projevuje pokles cestování do těchto zemí. Dá se s tím vůbec úspěšně bojovat?

Toto není otázka přímo pro pořadatele veletrhu. My samozřejmě děláme vše pro to, aby právě tyto země mohly plnohodnotně prezentovat své aktivity a krásy na veletrhu. Ovšem chování turistů neovlivníme.

Holiday World 2017 Petr. Brodecký
Holiday World 2017 . Petr Brodecký
  1. Gastronomický veletrh TOP GASTRO & HOTEL je rovněž jednou z nejvýznamnějších akcí ve svém oboru. Je zde prezentace firem na vybavení hotelů, penzionů, restaurací, gastroprovozů a prezentace firem a distributorů nápojů, produktů české a mezinárodní gastronomie. Zachováte stávající poměr těchto firem nebo ho změníte?

My jsme moc spokojeni, že zhruba polovinu expozic na TG & H zaujímají právě firmy s vybavením. Opětovně se tady projevuje, jak zajímavé je propojení komodit – cestování – restaurace, hotely a penziony – gastronomie. S touto myšlenkou jsme veletrh zakládali a doslova využíváme skutečnosti, že mezi odbornými návštěvníky Holiday World jsou hodně zastoupeni právě provozovatelé restaurací a hotelů. Proto nám právě toto procentní spojení, které reprezentuje letošní ročník, maximálně vyhovuje.

Jaromír Hampl

Gastro  Petr  Brodecký
Gastro Petr Brodecký

 

Holiday World 2017 .Petr Brodecký
Holiday World 2017 .Petr Brodecký

Podobné příspěvky

Podnikatelské svazy zklamal krizový akční plán pro cestovní ruch

Afri

Největší online průvodce po kempech v novém

Afri

Toruń – historické město v Polsku

Afri