Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Cestování

Slovinsko zavádí elektronické dálniční známky

slovinsko

Do seznamu zemí, které v Evropě zavádějí elektronickou dálniční známku, bude nově patřit i Slovinsko. To je pro Čechy každý rok v bezmála milionovém počtu mířící k Jadranu velmi důležitá informace. Tak prosté to ale není. Nyní, tedy v prosinci 2021 a lednu 2022, ještě bude platit přechodné období, kdy zůstanou ve hře tradiční nalepovací kupóny nebo výhradně celoroční elektronické známky. Již zakoupené celoroční „papírové“ známky pro rok 2021 neztrácejí svoji platnost až do 31. ledna 2022.

Slovinsko: Elektronické dálniční známky

Od února 2022 pak už všechny typy vinět budou mít výhradně elektronickou podobu. V platnosti zůstávají – ceny, stejně jako doba platnosti krátkodobých známek. Tedy 7 denní a měsíční (pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny). Majitelé motocyklů pak budou nadále moci využívat vinět s dobou platnosti: rok, půl roku a týden. Nákup bude možný jak prostřednictvím elektronických stránek, tak ve vybraných prodejnách na území Slovinska.      

Novinkou je, že roční elektronická viněta již nebude vázána na kalendářní rok, ale zůstane platná po dobu jednoho roku od zvoleného data, které určí motorista dnem nákupu. Například jestliže zvoleným datem začátku platnosti bude 15. dubna 2022, bude platnost trvat do 15. dubna 2023, včetně. Je důležité upozornit, že všechny typy elektronických dálničních známek musí být zakoupeny soukromými osobami maximálně 30 dní před zvoleným datem platnosti.

Odborníci ÚAMK zde odkazují na dřívější obdobný postup v Rakousku. Důvodem je evropská norma, která hovoří o tom, že zboží zakoupené elektronickou cestou lze do měsíce vrátit bez udání důvodu. Což by mohlo některé nepoctivce vést k tomu, že by si sice zakoupili měsíční kupón elektronickou cestou, ale před koncem jeho platnosti by jej vrátili bez udání důvodu, byť by ho využili. Pro právnické osoby, tedy firmy bude nákup vypadat trochu jinak. Bude možný na základě vytvoření online nabídky a převodu na transakční účet DARS, tedy slovinského správce dálniční sítě. V tomto případě bude nutné známku objednat nejméně čtyři pracovní dny před začátkem prvního dne její platnosti.

Slovinská elektronická viněta bude svázána s registrační značkou vozidla. Pro nákup tedy bude třeba uvést registrační značku vozidla, pro které je e-viněta zakoupena, e-mailovou adresu, a zvolený způsob bezhotovostní platby (například platební kartou). Tak bude zakoupena online. Po vytvoření uživatelského účtu lze připomenutí a zprávy přijímat bezplatně.

I v opačném případě, když motorista zakoupí dané zboží fyzicky v prodejně (čerpací stanice a u dalších prodejců), bude on zodpovědný za správnost zadání registračního čísla do systému. Proto experti ÚAMK zdůrazňují, že je vhodné si registrační číslo správně zapsat a zkontrolovat, nikoliv hlásit v prodejně SPZ tak zvaně „po paměti“. Slovinská strana upozorňuje, že pokud se registrační značka v systému neshoduje s registrační značkou vozidla, bude to odpovědnými orgány vnímáno tak, že mýtné za vozidlo nebylo zaplaceno, což je přestupek, za který může být uložena pokuta, a to ve výši 300 eur. K tomu se řadí ještě jedna povinnost, a to je správné přiřazení vlastního vozidla do odpovídající třídy. Za správnost zápisu registrační značky a volbu třídy mýtného odpovídá zákazník. Odborníci ÚAMK je proto znovu připomínají, jaké jsou platné kategorie.

Třída mýtného 1: jednostopá vozidla. Ceny: roční 55 eur, pololetní 39 eur, týdenní 7,50 eura. Třída 2A: vozidla do hmotnosti 3,5 tuny, jejichž výška kapoty nepřesahuje 1,3 m. Ceny: roční 110 eur, měsíční 30 eur, týdenní 15 eur. Třída 2B: vozidla s maximální hmotností 3,5 tuny, jejichž výška kapoty přesahuje 1,3 m. Ceny: roční 220 eur, měsíční 60 eur, týdenní 30 eur.

Novinkou elektronického systému je, že při odhlášení vozidla z provozu lze požadovat vrácení nevyužité hodnoty, ale výhradně z platby za roční známku v případě osobních vozidel a roční i pololetní v případě motocyklu.

ÚAMK, tak jako dosud „papírové“, bude opět prodávat už nové elektronické známky od jara 2022 ve své centrále v Praze 4, Na Strži 1837/9. Další podrobnosti lze získat na adrese provozovatele slovinských dálnic www.dars.si nebo v jeho call centru na čísle (+ 386) 518 8 350.

Igor Sirota

Podobné příspěvky

Města z pohádek tisíce a jedné noci aneb putování po Hedvábné stezce

Afri

CHORVATSKÉ HOTELY HLÁSÍ 98,5% NAPLNĚNOST.

Afri

Peugeot Cycles uvádí na trh řadu elektrokol Crossover

Afri