Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Politika Rozhovory

Rozhovor s Lucií Válovou o politice a nové generaci politiků

Lucie Válova, předsedkyně Mladých sociálních demokratů. Působí v Kabinetu ministra zahraničních věcí. Je zastupitelkou městské části Praha 6 a předsedkyní Komise pro rodinnou politiku hl.m.Prahy. Věnuje se přípravě zákona o sociálním bydlení či rovným příležitostem. Působila v evropských projektech podporujících zaměstnanost zdravotně postižených a sociální podnikání. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání a dobrovolnictví. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, účastnila se dobrovolnických projektů v Maroku nebo Anglii, kde také studovala. Je maminkou dcery.

Lucie VálováCo to je vlastně MSD?

MSD je spolek, který se definuje jako mládežnický a politický. To znamená, že našimi členy jsou lidé od 15 – 35 let se sociálně-demokratickým cítěním. Nemusí jí nutně o straníky. Mou snahou vždy bylo vytvořit z naší organizace prostor, který nabídne servis svým členům a členkám k rozvoji jejich politických schopností a zároveň bude aktivní i navenek. Organizujeme workshopy, semináře, přednášky, besedy, vysíláme naše lidi do zahraničí apod., ale pořádáme i veřejné kulaté stoly, konference, happeningy, demonstrace – zkrátka snažíme se uplatnit v občanské společnosti. Tvoříme tak celek, který otevírá  mladým lidem politický svět.

Pokud jste rozděleni na kraje? Jak funguje MSD Praha?

Ano, základní jednotkou MSD jsou kraje. Fungujeme téměř ve všech, přičemž platí, že nejvyšší počet členů má Praha. Praha má výsadní postavení, protože zde je umístěno sídlo MSD a většina celorepublikových akcí se také odehrává v Praze, což je u hlavního města logické. Z akcí tohoto léta mohu zmínit naši každoroční účast na pochodu Prague Pride anebo náš volební sjezd. Kulturní dům na Praze 8 v Ládví se 2.-3. září tak na dva dny oblékne do oranžových barev a přivítá, doufám, premiéra ČR a další hosty z řad ministrů a ministryň.

Jste často ve spojení s představiteli ČSSD, jaká je provázanost?

Ano, poměrně často. Jak jsem zmínila, my jsme formálně nezávislá organizace, máme vlastní IČO, nicméně ČSSD je náš největší partner a já si na spolupráci s ní nemohu stěžovat. Konečně, jsme sociálně-demokratická mládež a každá strana, pokud není hloupá, si vychovává své nástupce a následovníky. ČSSD to dělá dobře, existuje program Akademie sociální demokracie anebo unikátní program mentoringu, což je takové mé „dítě“, kdy párujeme členy MSD se zkušenějšími politiky – jsme první politickou organizací, která zavedla tento formát vzdělávání. Navíc stanovy ČSSD dávají předsedajícímu MSD velké pravomoci, je součástí nejvyšších stranických orgánů, což je skvělé, protože může přímo tlumočit názory mladých široké členské základně strany. Představitelé ČSSD se účastní našich akcí včetně toho nejvytíženějšího, premiéra Sobotky, na spolupráci s nimi si opravdu nemohu stěžovat. Mladí tak mají možnost říci jim do očí, co si myslí.

 „Mladí tak mají možnost říci jim do očí, co si myslí.“

Takže MSD, je i pro mladé rebery co s ČSSD úplně nesouhlasí, ale mají sociálně smýšlející myšlení?

No jistě, máme ve svých řadách mnoho lidí, kteří nesouhlasí buď s nějakou konkrétní politikou, myšlenkou, výrokem anebo chováním některých představitelů. MSD umí být pěkně rozhněvaná a to i do vlastních řad. Máme zkušenost s výzvami k odstoupení, rozhořčenými dopisy apod. Jako příklad z nedávné doby mohu uvést kauzu poslankyně Nytrové, jejíž homofobní výroky jsme, slušně řečeno, opravdu nepobrali.

Vraťme se ke sjezdu o kterém jste mluvila, co takoví mladí lidé můžou vlastně schůzovat, vždyť je to o kamarádské rovině nebo se pletu?

Žádný blížící se sjezd  není pouze o kamarádské rovině, zvlášť, když míst, na které se kandiduje je méně než kandidátů. Ale vážně, to trvá jen chvíli, takový před-sjezdový boj musí být. Tříbí se v něm argumenty, názory, pohledy na věc – a to je jedině dobře. Zažili jsme několik sjezdů, kdy byl předseda vyjednán a kandidoval tak pouze jeden člověk. Já se o své místo už  musela poprat s jedním protikandidátem a v současnosti máme zájemce o nejvyšší post tři. A to je jen dobře! Je tak zaručena pluralita názorů, nejsme všichni „z jednoho těsta“ a právě to se ukazuje např. při projednávání sjezdových rezolucí, někdy se svádí boj o každé slovíčko.

Co vím tak jako jedno z témat na sjezdu bude probírat možnosti, jak se k vám mohou přihlásit nový členové, v současnosti s tím máte problémy, je to tak ne?

Jak jsem zmínila, základní jednotkou jsou kraje, to znamená, že každý nový uchazeč o členství by se měl dostavit a představit se na zasedání kraje (tak zvaný „krajský klub“). Problém Prahy to není, ale představte si, jak někdo např. z Tábora a schůze se bude konat v Českém Krumlově, je to docela krkolomná cesta. Budeme se tedy bavit o možnostech nápravy. Nicméně samotný vstup do naší organizace nijak krkolomný není – stačí vyplnit přihlášku, která je ke stažení na našich webových stránkách (www.mladi.cz) kde jsou i kontakty na našeho tajemníka, který rád asistuje při vstupu k nám.

Proč vstupovat do organizace jako je MSD?

Prostor mládežnické politické organizace je naprosto unikátní. Nabízí nejen nahlédnutí pod pokličku reálné politiky, ale také seznámení se s politickými špičkami, síťování, vytvoření cenných kontaktů. Zároveň je to místo pro rozvíjení schopností, učení se (nabízíme nejen zmiňovaný mentoring, ale také řadu mediálních, řečnických tréninků, stáží, výjezdů do zahraničí apod.) Díky těmto zkušenostem a možnostem řada lidí získá později i zajímavé pracovní uplatnění. Já sama vím o čem mluvím, protože využívám svých nabitých vazeb a zkušeností ve svém každodenním působení. To je přínos z hlediska jednotlivce. Ovšem je zde další rozměr – politické mládeže mají nezastupitelnou úlohu v občanské společnosti – pomáhají formovat názory, přibližují politiku mladým, díky spolupráci českých politických mládeží působí na rozvíjení demokracie a tolerance v naší společnosti.

Pochod mladých sociálních demokratů v čele s Lucií Válovou a bývalým předsedou MSD Lukášem Kauckým
Pochod mladých sociálních demokratů v čele s Lucií Válovou a bývalým předsedou MSD Lukášem Kauckým.

Už jste to nakousla – jak přesně spolupracují politické mládeže v naší zemi?

Je to až neuvěřitelné, ale během mého mandátu se podařila výjimečná věc – založili jsme Asociaci mládežnických politických organizací (AMPO). Spolu s námi jsou jejími členy Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté, TOP tým, Mladí konzervativci a Mladí zelení. Máme na řadu věcí naprosto odlišné názory a dokážeme se o ně velmi „poprat“, ale máme i společné zájmy a ty jsem se rozhodli hájit právě pomocí této platformy. Usilujeme o znovuobnovení víry v politiku a politiky, o rozvoj demokratických hodnot, dialog a také ctíme a věříme, že je normální a správné, když politiku dělají politici s jasně vymezeným programem a ideologií. Já osobně nevěřím někomu, kdo se prohlásí ne-politikem a kdo chce dělat věci „dobře“ a „lépe“.  Já bych své „ano“ také neřekla muži, který by mi pouze sdělil „nejsem jako ostatní chlapi, se mnou ti bude líp“.

Jste žena v politice, aktivní, pohledná? Co vás vedlo k politice?

 Za kompliment děkuji, nicméně nevím, jak fyzický vzhled souvisí s politikou. Žen je v české politice zoufale málo, je to ostuda. Chceme patřit na západ, ale v rozhodovacích pozicích sedí muži. To nepatří jen k politice, i když tam je dobré začít – jestliže je ve společnosti více jak 50 % žen a existuje prostor, který vytváří rámec a pravidla pro náš společný život, je jen logické, že tento prostor, tedy politiku, musí obsadit jak ženský, tak mužský hlas. To, že zde máme tzv. gender pay gap, tedy nižší odměny žen za stejnou práci je další obrovská ostuda. A o tom, že o děti se starají de facto pouze ženy ani nemusím začínat. Já  jsem do politiky nešla proto, že jsem žena a že bych tehdy cítila, že musím napravit onen ženský deficit,  mne politika přitahovala od dětství. Jako malá jsem koukala na pořady Oty Černého a moc mě to bavilo – rodiče nechápali. Na základce jsem byla nástěnkářka a připichovala jsem na ni domácí  a světové události. Pak jsem tedy zjistila, že to spolužáky nebaví, tak jsem tam raději lepila informace o Michaelu Jacksonovi. Dnes již ale  vím, že je potřeba si ideály ponechat a nepouštět uzdu pragmatismu 🙂

…mne politika přitahovala od dětství

Co je konkrétní náplní vaší práce coby zastupitelky své městské části? 

Na Praze 6 je ČSSD v opozici, tudíž se soustředím na tuto roli, tj. roli neuvolněné členky zastupitelstva. V rámci mého mandátu a také oblasti, která mě zajímá,  působím jako místopředsedkyně Komise pro sociálně-bytové otázky, tedy zpracováváme žádosti lidí, kteří se ocitli v tíživé situaci a žádají svoji obec o pomoc s bydlením. Zde, jak to vnímám, jde politika stranou, důležité je lidem opravdu pomoci. V této souvislosti jsem ráda, že jsem mohla být u procesu tvorby zákona o sociálním bydlení, který ČR potřebuje jako sůl.  Zákon nyní prochází připomínkovým řízením a pevně věřím, že jej zákonodárci schválí.

Co si myslíte o kvótách ve vaši mateřské ČSSD? Máte je i vy v MSD?

ČSSD se v posledním období chová progresivně ! Máme kvóty na počet žen na konferencích, na ženu v předsednictvu a nově i na kandidátních listinách, jsem za to moc ráda. Ostatně o tom rozhodla členská základna v referendu, což je skvělé. V MSD genderové kvoty neuplatňujeme, současné sedmičlenné předsednictvo má ale ženy tři, z toho dvě na nejvyšších místech. Nicméně to, že nám trvalo 26 let než jsme  si zvolili první ženu do vedení je spíše smutné! Ctíme také nepsané pravidlo, že nejvyšší orgány by měly být tvořeny lidmi napříč regiony. I to je kvótování svého druhu!

V sobotu jste byla v pruvodu Prague Pride, co si myslíte o zvoleném hesle „milovat“?

Neznám hezčí sloveso a tím pádem – super heslo.

Jak vnímáte útoky na tuto akci? Předpokládám že s ní osobně souhlasíte, nebo jste na akci šla jen jako předsedkyně MSD?

Této akce se účastním pravidelně, jako Lucie Válová, ne jako předsedkyně nějaké organizace. Nerozumím homofobně laděným útokům, antipochodům „za práva rodiny“ apod. Zde nikdo tradiční rodinu neutlačuje. Já pride vnímám jako pochod hrdosti za to, že naše město Praha je schopné nejen snést tuto, mnohdy i výstřední, akci, ale je schopné ji i hostit, podpořit a ukázat tak jednou v roce, že jsme společnost tolerance a jinakosti. Homosexualita není nemoc, to už víme a nikdo po nikom nechce, aby se homosexuálně choval. Na druhou stranu ale chápu výtky mnohých (a to i homosexuálů samých) že tato akce, resp. projevy některých účastníků akce, na ně působí obscénním dojmem a proto se jí sami neúčastní. To už je pak o míře vkusu každého z nás. Mně osobně nevadí, pokud vidím líbat se dva muže, dvě ženy nebo muže a ženu a pokud někdo dělá něco, co se mi nelíbí, např. imituje sex, plive po ulici, kouří cigáro u kočárku s dítětem, myslím si své a odvrátím zrak. To bych doporučila i všem pride-brblalům.

Někteří odpůrci, poukazuji na otázku adopcí děti homosexuálními páry, je to dle vás v pořádku? Co je pro vás slovo rodina?

Rodina pro mě přímo souvisí se zmiňovaným heslem „milovat“. Je to prostor, ve kterém žijí lidé, kteří se milují. Pokud mají dítě, je jejich vztah úžasně naplněn. Mně vůbec nevadí, pokud dítě vychovávají dvě osoby stejného pohlaví. Však se to děje i dnes, to si kritici neuvědomují?  Jeden kamarád mi kdysi řekl, že ho vychovaly dvě úžasné ženy. Řekla jsem, že jsem netušila, že jeho máma je lesba a  on řekl „ne, to ne, ale mámu opustil táta, tak mě vychovávala společně s babičkou“. Homosexualita fakt není nemoc a není dědičná a nedá se ani odkoukat od rodičů, takže vážně nechápu, jak někteří lidé raději nechají opuštěné děti strčené v dětských domovech než aby jim nabídli láskyplnou náruč dvou rodičů.

Pavel Traub

více o MSD na www.mladi.cz

Podobné příspěvky

Pravda o Banderovcích a o jejich obětech

Afri

Praha 5 má v Košířích přeplněné školy

Afri

Digitalizace státní správy?

Afri