Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Rozhovory

Tereza Vandrovcová z firmy Wealthy life Vás jednou provždy odnaučí kouřit

tvPhDr. Tereza Vandrovcová (metodička a lektorka) – začala kouřit již ve 13 letech a na vysoké škole již bojovala se silnou závislostí. Na vlastní kůži vyzkoušela mnoho různých metod (náhradní nikotinovou terapii, hypnózu), ale spolehlivě u ní zafungoval až kognitivně-behaviorální přístup, díky kterému přestala kouřit ze dne na den, bez mučivých abstinenčních příznaků. Zde je můj rozhovor s ní:

Terezo, v propagačním materiálu zmiňuješ, že jsi sama byla silná kuřačka? Kolik cigaret jsi denně vykouřila?

Asi 10 let jsem kouřila v průměru 20 cigaret denně, ale když jsem byla v hospodě, tak jsem třeba vykouřila i 40 cigaret.

 

Zmiňuješ zde, že jsi se odnaučila kouřit kognitivně behaviorálním přístupem. Prosimtě, vysvětli mi to.
Jedná se o psychologický přístup, který je založen na rozumovém rozpoznání závislosti a pak praktickém nácviku nových způsobů chování, tak aby člověk netrpěl při odvykání. Je to konkrétní návod, jak na tu závislost pohlížet, jak s ní komunikovat a jak s ní pracovat. Nejrozšířenější metody doporučují vyhýbat se kuřákům, vyhýbat se hospodám a měnit životní styl. Tato metoda je založena na tom, že se vůbec nic nemění. Jsou v ní zahrnuty konkrétní pokyny, že ti lidé mají dál chodit do hospod, chodit s kuřáky na kuřácké pauzy atd.. Jedná se o praktický návod krok za krokem. Tento typ psychologické metody se používá i u všech ostatních závislostí. Je používaná u alkoholismu, u narkomanie, i u závislosti na jídle nebo na čokoládě.

 

Můžeš mi prozradit, jak tedy ta metoda funguje v praxi?
Seminář je celkem sedmihodinový a začíná v 10 hodin ráno. Sejde se skupinka maximálně deseti lidí a poté se vzájemně představí. Je to podobné jako například skupinky anonymních alkoholiků v USA. Nejdřív se představí, řeknou, jak dlouho kouří, jestli zkoušeli jiné metody atd.. Když se ti lidé seznamují, je to většinou docela sranda. A pak následuje takový brainstorming, kdy po nich chceme, aby nám řekli všechna pozitiva, která na cigaretách mají. Co na nich vidí dobrého. Někdo to má na uvolnění stresu, někdo na nudu, někdo k pivu, někdo ke kávě, někdo neví co dělat s rukama, nebo na seznamování… Tyhle všechny věci napíšeme na tabuli a odpoledne se k nim vrátíme. Během té doby se snažíme těm lidem vysvětlit, jak funguje fyzická závislost, psychická závislost, co můžou očekávat poté, když típnou svojí poslední cigaretu. Ještě je důležité říct, že během semináře se kouří. Každou hodinu probíhají kuřácké pauzy, kdy ti lidé spolu jdou na cigaretu. Je tomu tak proto, že pokud bychom jim ty cigarety sebrali hned na začátku kurzu, tak by měli absťák a nesoustředili by se tak dobře na to, co jim říkáme, jako když ty cigarety mají a poslední cigaretu típnou až pozdě odpoledne, když už jsou přesvědčeni, že mají dostatek informací a že se nebojí ten krok udělat. Odpoledne se vrátíme k tabuli s těmi pozitivy cigaret a vysvětlujeme, proč se jim zdá, že jim cigareta v dané situaci pomáhá a proč to tak ve skutečnosti není. Většina kuřáků to vnímá tak, že cigareta je kouzelná hůlka. Myslí si, že kdykoliv mají stres, dají si cigaretu a ona je uklidní, nebo kdykoliv se nudí, dají si cigaretu a ona je rozveselí, ale my jim odhalujeme, jak funguje trik nikotinové závislosti, kdy ona vám jakoby něco vezme a pak vám to dá. Vysvětlujeme jim, že nikotinová závislost v podstatě způsobuje ochromení centra dopaminu v mozku, což je centrum odměny a že zatímco nekuřák v životě prožije příjemnou situaci a dostane příjemné pocity, tak kuřák prožije příjemný okamžik, ale příjemné pocity nepřichází, dokud si nedá cigaretu.

 

Můžeš mi to konkrétně popsat?
Kuřák si zvykne na to, že když si dá cigaretu, tak ho jeho mozek odmění dopaminem, jenže jakmile cigaretu nemá, tak naopak spadne do mínusu, protože jeho tělo si ho už nedokáže vyrobit samo a cigaretu potřebuje k tomu, aby ho vytvořilo. Takže závislost kuřáka spočívá v tom, že si musí pravidelně dodávat dávku nikotinu, aby se udržel na rovnovážné hladině, kde je vlastně nekuřák pořád, jelikož to tělo si navykne.

 

A co u kuřáků, kteří kouří několik desítek let, to už je těžká závislost…
Takový člověk potřebuje cigarety k tomu, aby se udržel v rovnováze a další aspekt je, že se jeho závislost neustále zvyšuje. To znamená, že člověk, který kouří deset a více let a nezvyšuje svojí dávku, tak kouří a zároveň má absťáky. Protože tolerance na tu drogu se již vytvořila, tak tito lidé v podstatě trpí celý život absťáky, pokud se nechtějí dostat na množství šedesáti, osmdesáti cigaret denně, ale jsou i tací, kteří svou dávku zvyšují podle toho, jak si na ní jejich tělo postupně zvyká.

 

Jak to tedy funguje? To takovému člověku začnete ubírat cigarety postupně?
Ne, je to ráz na ráz. Ti lidé kouří celý den, odpoledne pak jdou na poslední rituální cigaretu, kdy se s ní jakoby rozloučí a pak následuje abstinenční období. Ono je to takto nejlepší, protože snižování cigaret způsobí to, že člověk sice nedodává svému tělu dostatečnou dávku drogy, kterou potřebuje, takže má dál absťáky, ale zároveň si závislost v sobě udržuje, jelikož jí pořád živí. Při naší metodě si člověk odtrpí největší absťáky na začátku a pak už od toho má navždy pokoj. Zároveň od nás dostanou tištěné materiály na doma, které si čtou a učí se vnímat nikotinovou závislost jako nekuřáci. Doposud jí vnímali jako kuřáci, tedy něco, co jim dělá dobře, co jim pomáhá ve všech situacích a teď se to učí nově vnímat jako nekuřáci, což znamená vnímat to jenom jako drogu, která jim dodává něco, co mozek vyžaduje, ale co nám není přirozené. Absťák vypadá úplně jinak, když člověk ví do čeho jde, co ho čeká, ví jak s ním pracovat a ví, co s ním udělá, když přijde. Absťák může buď vypadat jenom jako nápad: “Dej si cigaretu!”, nebo v horším případě může vypadat jako třes, pocení atd.. Když člověk neví, co ho čeká a jde metodou silné vůle ve stylu: “Teď se zařeknu a přestanu!”, tak se často stává, že lidé prožívají hrozné absťáky – třes, pocení, nespavost atd.. Zatímco s naší metodou nám většina lidí reportuje, že absťáky nejsou takto nepříjemné. Většinou se projeví jako nápad: “Dej si cigaretu!”, ale oni to takhle nenechají být, zabývají se s tím a odpoví si. “Ano, teď bych si rád dal cigaretu, ale jelikož teď přestávám a vím, že by mi to udělalo jen to, že by mi to utišilo absťák a nijak by mi to nepomohlo, tak si jí nedám”. A ten nápad odejde. A pak přijde třeba za hodinu, další den přijde až za dvě hodiny.. a takto se ty intervaly neustále prodlužují. Celé je to založeno na rozpoznávání a oni pozorují to, jak často tyto nápady chodí a radují se z toho, že chodí čím dál méně. A tím, že mají radost z toho, že to probíhá, jak to probíhat má, tak se jim v mozku začíná tvořit dopamin, který kompenzuje to, že už nemají cigaretu.

 

Po jak dlouhé době se v mozku znovu začne tvořit dopamin?
Obecně se uvádí doba 3 týdny. Tři týdny trvá než odezní chemická závislost – dopaminová nerovnováha. Během tří týdnů by se to mělo navrátit do normálu a po této době by se měl dopamin začít tvořit ve chvílích, kdy člověk prožije něco příjemného a cigareta tam není. Ona se rozlišuje fyzická a psychická závislost. Fyzická závislost to jsou tyto tři týdny, to je ten dopamin. Ale pak ještě existuje psychická závislost, která může trvat několik let a ta spočívá v tom, jakým způsobem člověk o těch cigaretách přemýšlí. V tom spatřuji největší rozdíl mezi metodou silné vůle a tou naší. Když člověk používá metodu silné vůle a někdy v budoucnu, když už je absolutně odabstinovaný, ho potká stresová situace, tak první co ho napadne je, že si dá cigaretu, jelikož ví, že mu to pomáhalo. Zatímco s tou naší metodou, když ho za půl roku potká strašný stres, tak ho napadne, že by si měl dát cigaretu, jelikož si pamatuje, že mu to pomáhalo, ale zároveň ví, že jediné, co ta cigareta uměla bylo utlumit absťák. Že neuměla řešit stres, že cigareta ve skutečnosti stres jen zvyšuje, neboť zvyšuje krevní tlak a zrychluje puls.

 

Jak vysoké máte procento odnaučených kuřáků?
Podle našich informací a podle toho, co zjišťujeme je to něco okolo 80 % z lidí, kteří prošli semináři.

 

Kolik kurs stojí a jak dlouho trvá?
Kurs stojí 2240,- Kč a trvá sedm hodin. Poskytujeme dvouměsíční garanci, což splňuje účel, že pokud si člověk spočítá kolik peněz prokouří za měsíc, tak zjistí, že je to stejná částka, jako cena semináře. Jelikož však nabízíme dvouměsíční garanci vrácení peněz, tak na tom nemůže prodělat. Pokud si během těch dvou měsíců zapálí byť jen jedinou cigaretu, tak dostane všechny peníze zpátky nebo si může seminář celkem dvakrát zopakovat.

 

Děkuji za rozhovor                                                                          Vít Hassan


Podobné příspěvky

Rozhovor s Lucií Válovou o politice a nové generaci politiků

Afri

Na kus řeči s otcem Zeleného Raoula – Zelený Raoul a ti druzí…

Afri

Jan Saudek: Musíte buďto fotit, anebo se milovat..

Afri