Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zajímavosti a události z Česka

Počet obyvatel Česka je nejvyšší v historii

Počet obyvatel Česka je nejvyšší v historii, ke konci letošního března činil 10,85 milionu. Úbytek způsobený nadměrným počtem zemřelých na covid více než kompenzuje příliv Ukrajinců prchajících před válkou.

Covidové zemřelé více než nahradili Ukrajinci, což může být ekonomice vzpruhou

V Česku za dva roky přibylo zhruba 360 tisíc obyvatel (viz graf). Jedná se zejména o ukrajinské uprchlíky před válkou. Tento nárůst tedy více než kompenzuje úbytek obyvatelstva způsobený nadměrným počtem úmrtí na covid.

Například v prvních třech měsících roku 2021 se počet obyvatel ČR snížil zejména právě kvůli covidu z 10,7 milionu na 10,49 milionu, tedy o 210 obyvatel. Nejde jen o to, že se tehdy kvůli covidu více umíralo, zejména mezi lidmi vyšších věkových kategorií, ale také o to, že v souvislosti s restrikcemi proti šíření nákazy byla silně omezena, či dokonce zcela potlačena imigrace. 

Výrazný nárůst početního stavu obyvatelstva, jenž je patrný od začátku roku 2022, tak souvisí nejen s válkou na Ukrajině, ale zčásti představuje také kompenzaci za předchozí nemožnost se do Česka vůbec přistěhovat, zcela bez ohledu na válku. Lidé, kteří chtěli do Česka imigrovat v letech 2020 nebo 2021, museli v celé řadě případů počkat, až to bude možné – tedy museli počkat minimálně do roku 2022.

Populační nárůst by měl být tuzemské ekonomice papírově vzpruhou. Vzestup počtu obyvatel je jedním ze zdrojů ekonomického růstu. Samozřejmě za té podmínky, že se imigrující obyvatelstvo uspokojivě začleňuje pracovního trhu hostitelské země. Což by například v případě imigrantů z Ukrajiny mělo být z podstatné části splněno.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

www.lukaskovanda.cz

Podobné příspěvky

Girlandy ze 70. let nahradí v centru Brna nové osvětlení

Afri

On-line prohlídky elektráren vysílal ČEZ v letošním roce živě každý den

Afri

Perspektivní oblasti kazašsko-české spolupráce nastíněné v Praze

Afri