Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zajímavosti a události ze zahraničí

Britská justice dává Maroku za pravdu ve věci bilaterální Asociační dohody

kral

FAKTA – Dne 25. května 2023 vydal britský Nejvyšší soud rozhodnutí, kterým zamítl odvolání podané “polisariem” (permission to appeal refused). Toto zamítnutí potvrzuje rozhodnutí Londýnského správního soudu ze dne 5. prosince 2022, kterým byla zamítnuta žaloba podaná společností WSCUK proti Asociační dohodě mezi Marokem a Spojeným královstvím.

– Připomeňme, že tuto žalobu podal prostředník “polisaria” ve Velké Británii (WSCUK) s odůvodněním, že Asociační dohoda mezi Marokem a Spojeným královstvím byla uzavřena “bez souhlasu saharského lidu”.

 

 

– Toto rozhodnutí znamená pro “polisario” a jeho spojence již třetí soudní neúspěch v této věci:

– Rozhodnutí Odvolacího soudu Spojeného království vynesené dne 25. května 2023, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Londýnského správního soudu.

– Rozhodnutí prvního stupně Vrchního soudu Spojeného království ze dne 5. prosince 2022, kterým byly zamítnuty žaloby organizace WSCUK proti Asociační dohodě mezi Marokem a Spojeným královstvím;

a

– Rozhodnutí Novozélandského vrchního soudu ze dne 15. března 2021, kterým byla zamítnuta žádost o soudní přezkoumání podaná “polisariem” a zástupcem “Western Sahara Compaign, New Zealand” proti “New Zealand Superfund”.

– Z rozhodnutí britského Vrchního soudu vyplývá:

– Posílení Asociační dohody mezi Marokem a Spojeným královstvím, a to vzhledem k tomu, že britský soudce v prosinci loňského roku potvrdil, že dohody mezi Marockým královstvím a Spojeným královstvím jsou plně v souladu s mezinárodním právem. Rozhodnutí uvítala vláda Spojeného království a  uvedla, že se těší na “další úzkou spolupráci s Marokem s cílem maximalizovat obchodní aktivity.”

– Rozhodnutí zdůrazňuje správnost anglosaské judikatury v této oblasti a bude nepochybně silným argumentem, který bude použit v budoucích žalobách proti separatistickým soudním krokům v jiných regionech. Soudce dospěl k závěru, že důvody předložené zástupci polisaria nemají reálnou šanci na úspěch a že žaloba samotná by neměla žádný smysl.

 1. INFORMACE
 • Maroko vítá rozhodnutí a jeho moudré a odpovědné závěry. 
 • Rozhodnutí pouze potvrzuje pravdu a utvrzuje Maroko v jeho právoplatném postavení. Toto rozhodnutí potvrzuje legitimitu postupu Království v jeho jižních provinciích a soulad využívání přírodních zdrojů s mezinárodním právem. 
 • Rozhodnutí je v souladu s postojem, který Maroko vždy vyjadřovalo, pokud jde o nespornou legalitu dohod uzavřených se Spojeným královstvím a potřebu zajistit jejich právní jistotu. 
 • Maroko je spokojeno s tím, že soud uznal, že “polisario” nemá absolutně žádný vliv na hospodářský rozvoj jižních provincií. Obchodní vztahy mezi Marokem a Spojeným královstvím se týkají pouze těchto dvou stran.
 • Soud se vůbec nedotkl do politických otázek regionálního sporu o Saharu, které spadají výhradně do kompetence Rady bezpečnosti OSN.
 • Toto rozhodnutí navrací “polisario” do reality. Nemůže si nárokovat, že zastupuje obyvatele Sahary. 
 • Maroko vítá moudré a osvícené projednávání britské justice, což rovněž svědčí o významu, který Spojené království přikládá strategickému partnerství s Marokem.
 • Znovu zdůraznit závazek Maroka dále posilovat vztahy se Spojeným královstvím na konsolidovaném základě, který chrání zájmy obou stran.
 • Ekonomickým vztahům mezi Marokem a Spojeným královstvím v zemědělském odvětví napomáhá historie a blízkost našich národů, díky nimž jsou naše trhy prvotřídními odbytišti pro marocké a evropské výrobky.
 • Tato dohoda je od vstupu v platnost prováděna oboustranně výhodným způsobem, který podporuje konzultace, dialog a sbližování postojů mezi marockými a evropskými subjekty.
 • Pro Spojené království bude Maroko vždy spolehlivým a nepostradatelným partnerem, skutečným spojovacím článkem mezi Afrikou a Evropou, který je odhodlaně zapojen do procesu probíhajících reforem a je veden snahou o upevnění a diverzifikaci oblastí spolupráce se svými partnery.

red.

Podobné příspěvky

Evropská unie zvažuje dotování přepravy ukrajinského obilí

Afri

Královně Alžbetě II. dramaticky klesl příjem

Afri

Nadešla hodina ruského bankrotu?

Afri