Site icon Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce

NEJVYŠŠÍ SOCHA SEDÍCÍHO BUDDHY V JIHOVÝCHODNÍ ASII JE VE VIETNAMU

BUDHA
Po čtyřech letech výstavby byla dokončena a veřejnosti zpřístupněna nejvyšší socha sedícího Buddhy v jihovýchodní Asii, která je na vrcholu hlavního paláce pagody Phat Quoc Van Thanh v jižní vietnamské provincii Binh Phuoc a je vysoká 73 metrů.

Buddhismus je duchovně-filosofický směr, který pochází z indického subkontinentu a jeho základy položil Siddhárta Gautama, běžně známý jako Buddha.  Jedná se o učení, které odmítá Boha jako prvotního hybatele a předkládá nám teorii jevů, které jsou výsledkem navzájem provázaných příčin kosmu, kdy jedna je podmíněna druhou. Buddhismus uvádí, že existuje základních 12 příčin, které jsou udržovány v neustálém pohybu díky karmě, jakožto hybné síle. Každý začátek má však i svůj konec.  Buddhismus prošel během své cesty řadou proměn.
Marcel Winter
Čestný předseda
Česko-vietnamské společnosti
Exit mobile version