Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
zdravotnictvi

Mikrofluidní čipy

V průměru každý pátý pár v Česku řeší problémy s neplodností. Málokdo přitom ví, jaké nejmodernější metody lze při umělém oplodnění využít. Jednou z takových je využití mikrofluidních čipů (Microfluiding Sperm Sorting – MSS), která přirozeně a šetrně vybírá ty nejkvalitnější spermie, čímž může výrazně zvýšit šanci na úspěšné početí. Centrum reprodukční medicíny (CRM) ISCARE teď připravilo speciální akci – každý, kdo v lednu na klinice zahájí léčbu, dostane možnost využít mikrofluidní čip zdarma. Tato metoda není hrazená pojišťovnou a normálně stojí 5.500 korun.

Metoda zvyšující efektivitu umělého oplodnění

Spermie musí splňovat důležité kvalitativní aspekty – množství, pohyblivost, nepoškozenost DNA aj. U přirozeného oplodnění se o výběr nejkvalitnějších spermií postará samo prostředí v těle ženy. Při umělém oplodnění je standardně využívána tzv. centrifugace – mechanické odfiltrování. „Mikrofluidní čipy oproti tomu pracují obdobně jako ženské tělo. Tedy jako filtr, který do vzorku nechá proniknout jen kvalitní spermie. Ty mají lepší morfologii, genetickou výbavu a více než dvojnásobnou životaschopnost a pohyblivost oproti nevytříděným spermiím,“ vysvětluje Veronika Faměrová, vedoucí laboratoře CRM ISCARE. Úspěšnost umělého oplodnění se tím může zvýšit až o 35 %. „Podle dosavadních výzkumů mohou mikrofluidní čipy zvýšit šanci na otěhotnění u párů, kde otěhotnění ovlivňoval především mužský faktor. Lze ji použít také při inseminaci,“ doplňuje MUDr. Jan Lacheta, primář centra reprodukční medicíny ISCARE.

Metoda je vhodná i pro páry, které mají za sebou více neúspěšných pokusů o umělé oplodnění. Je vhodné ji využít v případě opakovaně neúspěšné inseminace (IUI), dále pokud při oplodnění metodou ICSI byla nízká míra oplodnění vajíček. Vhodná je také po opakovaných potratech, bezvýsledných embryotransferech bez zahnízdění embrya nebo také při nedostatečné kvalitě embryí v předchozích IVF cyklech.

Informace o akci pro pacienty:

Použití MSS není standardní vyšetřovací metodou, kterou by hradila pojišťovna. Pacienti za ni platí poplatek 5.500 Kč. Páry, které zahájí v průběhu ledna léčbu neplodnosti na klinice ISCARE, budou mít jedinečnou příležitost využít mikrofluidních čipů zcela zdarma.

Jak celý proces IVF na klinice probíhá a na co by se páry měli připravit je možné zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=1j2VtdbU5Zo

Martin Eckstein

Centrum reprodukční medicíny ISCARE

Centrum zahájilo svou činnost v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center asistované reprodukce v ČR, od roku 2014 je členem skupiny FutureLife. Úspěšností léčby se centrum řadí po celou dobu své existence mezi přední kliniky. Doposud centrum přivedlo na svět více než 11 tis. dětí. Centrum reprodukční medicíny vede primář MUDr. Jan Lacheta. Tým CRM, včetně pracovníků IVF laboratoře, byl vyškolen nejlepšími světovými odborníky. Všichni lékaři, kteří v IVF programu pracují, tak mají nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci doplněnou řadou specializovaných zahraničních školení a stáží. CRM poskytuje celou škálu léčebných postupů, a to včetně těch nejmodernějších jako je ICS/ PICSI, embryomonitoring, preimplantační diagnostika PGT, kryokonzervace/vitrifikace apod. 

Podobné příspěvky

Senior linka 800 157 157 je bezplatná linka, která pomáhá seniorům 24 hodin denně

Redakce

Roušky pomáhají „plicním“ pacientům – obzvlášť na podzim

Redakce

Covid ovlivnil transplantace v České republice  

Redakce