Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
zdravotnictvi

Speciálně vycvičení psi umí detekovat onemocnění COVID-19 a mohou nahradit jiné druhy testování

covid-pes

Čeští kynologové Gustav Hotový a tým Search and Rescue Czech Republic (SAR CZ) mohou pomocí speciálně vycvičených psů podstatně zjednodušit a zrychlit testování osob na nákazu koronavirem. Odběr vzorků a ukázka tohoto způsobu testování byla předvedena v praxi na ZŠ Trojská v Praze. Celkem se již podařilo vycvičit šest psů, kteří jsou schopni detekovat přítomnost viru u člověka s přesností 95 %, tedy vyšší, než je tomu u jiných způsobů testování. U dalších dvou psů probíhá finální fáze výcviku.

Speciálně vycvičení psi umí detekovat onemocnění COVID-19 a mohou nahradit jiné druhy testování

  • covid-dogVedoucí projektu Gustav Hotový a tým Search and Rescue Czech Republic již vycvičili šest psů, kteří velmi spolehlivě dokáží rozpoznat jedince s onemocněním COVID-19

 Výhodou této metody testování je snadný odběr vzorků. Testování za pomoci psů je velmi rychlé a neinvazivní. Metodu je možné modifikovat tak, aby byla vhodná například pro školská zařízení nebo domovy pro seniory

  • Odběr vzorků a způsob, jakým by mohlo být testování uvedeno do praxe, ukázala praktická ukázka na ZŠ Trojská v Praze

pes-covidKoronavirová epidemie znepříjemňuje život lidem po celém světě. Nedílnou součástí pandemie je problém, který spočívá v testování osob na toto onemocnění. Gustav Hotový a tým Search and Rescue Czech Republic s Českým červeným křížem, fakultními nemocnicemi a dalšími zapojenými subjekty, vyvinuli metodu, která je nejen rychlá a spolehlivá, ale především neinvazivní a levnější, což může zásadně usnadnit pravidelné testování rizikových osob.

Tento inovativní způsob odběru vzorků a testování dnes tým kynologů vyzkoušel v praxi spolu s žáky první a druhé třídy na ZŠ Trojská. Touto metodou se dá provést detekce několikanásobně rychleji, než je tomu u současného způsobu testování vykazující podobnou přesnost, ale bez nepříjemného odběru z nosohltanu. Metodu lze navíc přizpůsobit a modifikovat na základě podmínek, ve kterých bude využívána (ve školských zařízeních, ve zdravotnictví apod.) tak, aby její použití bylo co nejefektivnější.

COVID_TESTYTestování týmu SAR CZ je založeno na využití speciálně vycvičených psů, kteří prostřednictvím čichu dokáží detekovat změnu pachové signatury u člověka nakaženého nemocí COVID-19. Odběr vzorku pro testování je velmi snadný a zvládne jej každý. Testovaný jedinec si přiloží na horní část trupu odběrový materiál (sterilní kompresi). Kompresi si zároveň přiloží k ústům a dýchá do ní. Speciálně vycvičený pes poté pomocí přičichnutí k testovanému materiálu zjistí, zda je daný člověk pozitivní či negativní. Metodu detekce koronaviru s pomocí psů testují i další týmy z České republiky i zahraničí, tento konkrétní způsob však využívá pouze tým SAR CZ.

„V současné chvíli jsme již schopni novou metodu předvést zkušebně v praxi a demonstrovat její účinnost. V případě zájmu pak můžeme metodu modifikovat a přízpůsobit výcvik konkrétním požadavkům zadavatele, aby mohli psi testovat vzorky co nejefektivněji,“ uvádí Gustav Hotový, hlavní kynolog z neziskové organizace Search and Rescue Czech Republic. „Spolupracujeme s lékaři, kteří nám poskytují vzorky pachů a budeme usilovat o oficiální schválení této metody pro testování nemoci COVID-19. Disponujeme kompletním laboratorním zázemím a máme prokazatelné výsledky, podložené detailní evidencí výcviku a podrobnými daty, na kterých stavíme náš výzkum. Naším hlavním cílem zůstává dokončení studie, která cílí na výcvik psů pro detekci virů, navíc nejen pro současnou pandemii, ale i pro identifikaci dalších onemocnění v budoucnu,“ říká Gustav Hotový.

Tým SAR CZ nevyužívá pro výzkum žádnou státní podporu a do této fáze projektu se dostal jen díky partnerům. „Společnost VAFO nám poskytla finanční prostředky na vybavení laboratoře, dokončení studie a také krmení pro naše psy. Spolupracujeme také s Fakultní Thomayerovou nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Olomouci a s praktickými lékaři, díky kterým získáváme vzorky k výcviku našich psů. V neposlední řadě je pro nás nezbytná spolupráce s Českým červeným křížem, který nám pomáhá s logistikou a převozem vzorků,“ doplňuje Gustav Hotový.

Když jsme se dozvěděli o probíhajícím výzkumu týmu SAR CZ, který se týká využití psů při testování osob na COVID-19, neváhali jsme a tento projekt podpořili finančními prostředky ve výši jednotek milionů korun. Máme velkou radost, že je nový způsob testování efektivní, a věříme, že tato revoluční metoda může přinést velkou úlevu v boji proti koronaviru,“ uvádí Karolína Čápová, ředitelka vývoje produktů ve společnosti VAFO.

SINUHET s.r.o.                                                            VAFO PRAHA s.r.o.

Libor Rajský                                                                 Martin Šámal

O VAFO Group a.s.

Skupina VAFO Group a.s vznikla  v roce 2014 a sdružuje firmy podnikající v oblasti výroby a distribuce krmiv pro zvířata. Součástí VAFO Group a.s je 5 společností, které v 5 evropských státech zaměstnávají více než 500 pracovníků. Mezi nejvýznamnější společnosti skupiny patří VAFO PRAHA,  Allco (Německo), Prima Pet Premium Oy (Finsko) či Carry Pet Food (Polsko).

 O VAFO PRAHA s.r.o.

VAFO PRAHA s.r.o. je česká rodinná firma, která byla založena v roce 1994 v Chrášťanech u Prahy. Hlavním předmětem podnikání je od počátku výroba a distribuce krmiv pro domácí zvířata. Během 25 let podnikání se firma stala přední značkou v oblasti pet food. Aktuálně má společnost VAFO PRAHA s.r.o. 401 zaměstnanců.

 

 

Podobné příspěvky

Pracovníci terénních a ambulantních služeb si mají na očkování počkat. Organizace kvůli tomu burcují vládu

Afri

Senior linka 800 157 157 je bezplatná linka, která pomáhá seniorům 24 hodin denně

Afri

O postcovidové pacienty budou pečovat plicní lékaři

Afri