Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zdraví

Jak řešit násilí ve vztazích?

násilí

Pracujme s lidmi, kteří jej působí

  1. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Liga otevřených mužů (LOM) se připojuje k šíření myšlenky, že je násilí na ženách nepřijatelné a spolu s dalšími 53 organizacemi z celého světa nabízí řešení ve formě práce s osobami, které se násilí dopouští. Tyto organizace dnes zahajují kampaň #ResponsibleTogether.

„Lidé, kteří nezvládají svou agresi a dopouští se násilí na svých blízkých, nejsou jen součástí problému, ale také nezbytnou součástí jeho řešení,“ říká k tématu Mgr. Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, která již pět let pořádá kurzy zvládání vzteku pro muže a cvičí odborníky z neziskových organizací a státních institucí, jak s touto cílovou skupinou pracovat.

Násilí

Aktivní zapojení mužů do řešení problému

Podle závěrů českých i zahraničních studií působí ve většině případů násilí ve vztazích muži. Některou z forem násilí ze strany svého partnera zažila podle výzkumů až třetina žen. V 80 % případů jsou pasivními účastníky také děti. Působení na muže nezvládající agresi je v primární i sekundární prevenci násilí ve vztazích klíčové, protože pracuje přímo s příčinou problému a pomáhá v prevenci eskalace a opakování násilí.

Jako pozitivní vzor mohou fungovat i muži, kteří se násilí nedopouští. Liga otevřených mužů je u nás od roku 2009 patronem kampaně Muži proti násilí na ženách a dětech, kterou podpořily také některé známé osobnosti veřejného života. Například boxer Lukáš Konečný, starosta Prahy 7 Jan Čižinský nebo publicista a internetový vydavatel Ján Simkanič.

„V rámci kampaně mohou muži deklarovat svůj postoj, že se staví proti jakémukoli druhu násilí na ženách a dětech,“ vysvětluje Josef Petr. Výzkumy LOMu ukazují, že muži chtějí být součástí řešení. Podle výzkumu Mužská perspektiva, který pro LOM realizovala agentura Nielsen Admosphere v roce 2015 na reprezentativním vzorku 1008 respondentů, vyjádřilo ochotu zúčastnit se kampaně zaměřené proti násilí na ženách 43 % mužů.

České organizace se připojují k mezinárodní kampani

Liga otevřených mužů a Diakonie ČCE jsou součástí světové sítě pro práci s násilnými osobami WWP-EN, která 25. listopadu spouští kampaň #ResponsibleTogether. Ta si klade za cíl podpořit myšlenku důležitosti zodpovědné práce s osobami, které se dopouštějí násilí ve vztazích, a to napříč všemi zeměmi sdruženými v této mezinárodní síti.

“Náš hlavní záměr je zvýšit bezpečí obětí násilí ve vztazích, tím, že více lidí (zejména mužů), kteří násilí působí, rozpozná, že něco není v pořádku a dokáže vyhledat odbornou pomoc,“ říká k tématu Alessandra Pauncz, výkonná ředitelka WWP EN.

„Koordinovaná komunitní spolupráce mezi programy pro násilné osoby a službami pro oběti násilí jsou odpovědí a řešením násilí ve vztazích,“ dodává.

Podobné příspěvky

Epidemiologická situace v České republice je nejhorší v historii

Afri

Znečištěné ovzduší zhoršuje průběh onemocnění COVID-19

Afri

Deklarace Svobodných k onemocnění Covid 19

Afri