Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zdraví

Jakou formou lze v dnešní době léčit závislost na alkoholu?

psychoterapie

V případě těžké formy závislosti je jedinou cestou klasická lůžková péče v některé s psychiatrických nemocnic. Existují také stacionáře, kde klienti tráví den a na noc odjíždějí domů. Dále lze využít ambulantní léčbu, při níž se závislý dostavuje na terapii v pravidelných intervalech, většinou jednou týdně.

Cílem terapie může být trvalá abstinence nebo v případě méně závažných forem závislosti i kontrolovaná konzumace. Je tedy mnoho možností, některé z nich nemusí být drastické ani významně omezující. Mnozí lidé se léčby alkoholismu zbytečně bojí, protože si pod tímto pojmem představují jen pobyt v blázinci, ztrátu svobody a doživotní nálepku alkoholika.

V praxi ale jde o to, v jakém stádiu závislosti postižený léčbu vyhledá. Pokud budeme naše problémy popírat a bagatelizovat, závislostní onemocnění se bude zhoršovat a ústavní léčba poté zůstane opravdu tou jedinou cestou.

Jak se léčí alkoholismus ambulantně a jak léčíte alkoholismus ve Vašem centru?

Alkoholová závislost je duševní onemocnění, proto se – jako u řady jiných psychických problémů – aplikuje v prvé řadě intenzivní psychoterapie. Psychoterapii lze v případě potřeby doplnit vhodnými léky. Centrum AdiCare se specializuje na léčbu závislostí ambulantní formou, nabízíme abstinentní programy i programy kontrolované konzumace.

Soustřeďujeme se na komplexní léčbu závislostních poruch. Nejde nám pouze o to, aby klient dostal svou spotřebu pod kontrolu či plně abstinoval. Snažíme se ošetřit i všechny další přidružené psychické problémy, které často působí jako spouštěče a docílit tak trvalého terapeutického efektu.

Ošetřujeme průměrně 100 klientů týdně, ne všichni z nich ovšem nastoupí do léčebného programu. Někteří klienti jsou v roli příbuzných a využívají poradenství, jak závislého motivovat k léčbě. Jiní klienti chtějí pouze absolvovat diagnostiku míry jejich závislosti či jejich dopadů na tělesné zdraví a některým klientům pomáháme zajistit pobytovou léčbu.

Dal by se nějak charakterizovat Váš typický klient (tedy ten, který má problémy s pitím)?

Jedná se spíše o muže či ženy, starší či mladší? Kolik let bylo nejmladšímu a nejstaršímu člověku?

Naše centrum poskytuje pouze ambulantní pomoc, a to ve formě intenzivní psychoterapie (doplněné v případě potřeby léky), která probíhá jednou týdně. Z tohoto titulu je jasné, že našimi typickými klienty nemohou být nejtěžší alkoholici. Našim klientům sice jejich nezdravý vztah k alkoholu způsobuje problémy ve vztazích, kariéře či v naplňováních osobních cílů, nicméně jejich profesní a rodinné zázemí návyková látka zatím nezdevastovala.

Kromě klasických abstinentních programů poskytujeme i programy kontrolované konzumace a zřejmě z tohoto důvodu nás hodně vyhledává především mladší klientela. Věkový průměr je zhruba 35 let, poměr mužů i žen je vyrovnán. Ošetřujeme klienty od 15 let, u těch nejmladších se však zhruba v polovině případů jedná i o závislost na marihuaně.

Mezi našimi klienty jsou rovněž lidé důchodového věku, velkým spouštěčem bývá pocit osamění či chronická bolest. Tuším, že našemu nejstaršímu klientovi bylo 77 let.

Setkáváte se i s lidmi, kteří opětovně spadávají do závislosti na alkoholu? Pokud ano, jak moc časté to je nebo jaký podíl lidí to tak má?

Léčba závislosti v pokročilejších stádiích je bohužel dost problematická a relaps se dostavuje velmi často. V centru AdiCare se sice můžeme pochlubit více optimistickými výsledky, souvisí to však s typem naší klientely. Vyhledávají nás především zodpovědní lidé, kteří si jsou schopni svůj problém připustit včas a jsou motivováni ho řešit.

Obecně lze říci, že léčba může mít dlouhodobý efekt pouze tehdy, pokud se během terapie podaří zpracovat nejen vnější, ale především vnitřní, tj. psychologické spouštěče závislého chování. Slavný psychiatr Viktor Emmanuel Frankl chápal závislost jako přechodnou ztrátu životního smyslu. Jeho slovy je tedy léčba úspěšná v případě, když se nám společně s klientem podaří ztracený smysl jeho života opět najít.

Čím si vysvětlujete to, že je Česko mezi zeměmi s nejvyšším počtem alkoholiků na počet obyvatel, případně že mladí lidé v Česku začínají poměrně brzy s alkoholem?

Určitě je to dáno vysokou společenskou tolerancí tohoto jevu a relativní cenovou dostupností alkoholu. Zároveň se domnívám, že náš poměrně konzervativní zdravotní systém do nedávna systematicky podporoval pouze léčbu nejtěžších forem alkoholismu.

To vede mnohé závislé k tomu, že si z důvodů, které jsem uvedla v předchozí odpovědi, říkají o pomoc příliš pozdě. V zahraničí se vedle klasických restriktivních modelů léčby velmi dobře uplatňují nástroje sekundární prevence, které jsou zaměřeny na problémové pijáky a nerozvinuté formy alkoholismu. Jedná se o různé non-abstinentní programy, které vedou ke kontrolované konzumaci. Jsou vhodné především pro mladé lidi, kteří se s celoživotním abstinentním záměrem nejsou schopni identifikovat.

V České republice jsou sice tyto programy zahrnuty do Národního akčního plánu pro boj se závislostí již od roku 2013, nicméně skutečná nabídka pomoci rizikovým konzumentům je dosud velmi omezená. Na tomto místě však musím zdůraznit, že v případě chronického alkoholismu má abstinence a restrikce své nezastupitelné místo. Paleta nabídky psychosociální pomoci alkoholikům však u nás stále není dostatečně pestrá.

Mgr. et Bc. Marie Funke

AdiCare – centrum psychologické a psychiatrické péče.

Podobné příspěvky

Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Afri

Jak to zvládnout kýchání a smrkání na veřejnosti, abyste neohrozili ostatní

Afri

Jak proběhat horké léto bezpečně?

Afri