Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zdraví

Letos odstartoval screening vysoce rizikových jedinců

Letos odstartoval screening vysoce rizikových jedinců, kteří by měli chodit na pravidelné každoroční prohlídky do některého z center digestivní endoskopie. Cílem je zachytit pacienty, u kterých existuje riziko, ale zatím nemají žádné potíže. Karcinom slinivky je jeden z nejzákeřnějších a pokud ho lékaři odhalí v raném stadiu a začnou rychle jednat, je možné prodloužit život pacienta na několik let.

Patříte do skupiny s vysokým rizikem rakoviny slinivky břišní? Nechte se nyní vyšetřit.

lekar a pacientScreening se bude týkat osob, u nichž se karcinom pankreatu vyskytuje v rodině, ohroženi jsou také lidé s tzv. genem BRCA, který je zároveň původcem karcinomu prsu. Na pravidelnou kontrolu by měli chodit i ti, kteří dlouhodobě trpí zánětem slinivky nebo mají diagnózu polypózního syndromu. Rizikovým faktorem je i kouření, cukrovka, strava bohatá na maso a tuky, dlouhodobý kontakt s chemickými látkami (pesticidy a ropné produkty), věk, pohlaví…více na www.labtestsonline.cz Je třeba si však uvědomit, že jak u lidí s rizikovým faktorem nádor vzniknout nemusí, tak naopak může vzniknout i u lidí bez jakéhokoliv rizikového faktoru.

Metody vyšetření slinivky břišní

Tyto nádory jsou velmi těžko rozpoznatelné v počáteční fázi, neboť pankreas je uložen hluboko v břišní dutině a nejsou tedy zpočátku ani viditelné ani hmatné při běžném klinickém vyšetření. V době, kdy jsou přítomny klinické příznaky onemocnění, je již často nádor velký tak, že ho již nelze odoperovat anebo je rozšířený mimo oblast pankreatu, kdy jsou již vytvořeny vzdálené metastázy (nejčastěji do jater a uzlin). Zdroj www.labtestsonline.cz

Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie najdete na seznam na mzcr.cz. „V nich prohlížejí slinivku rizikovým jedincům zvlášť vyškolení endoskopisté, kteří mají k dispozici speciální gastroskop s ultrazvukovou sondou. Zatímco na běžném CT je nádor slinivky vidět až od dvou centimetrů, zkušený odborník s kvalitním přístrojem útvar odhalí už od pěti milimetrů. Když je nádor menší než centimetr, přežívá přibližně 40 % pacientů dalších pět let. Jakmile jeden centimetr přeroste, ale je stále menší než dva centimetry, přežije pět let už jen 20 % nemocných,“ vysvětluje doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Dalšími diagnostickými možnostmi jsou: vyšetření krve, genetické vyšetření, ERCP, biopsie, výpočetní tomografie, molekulární diagnostika.

Velkou nadějí je i nová metoda špičkového vědce Michala Holčapka, která umožňuje diagnostikovat nemoc už v raném stadiu. Dokázal to analýzou lipidů a následnou vícerozměrnou statistickou analýzou z běžného vzorku krve. Tato metoda je zatím ve fázi klinických testů.

Podle údajů SZÚ je rakovina slinivky břišní v ČR třetím nejčastější typem karcinomu způsobujícím úmrtí. Rozpoznat tuto zákeřnou nemoc včas je složité, protože nemá žádné typické příznaky. Na světě neexistuje v současné době žádný schválený neinvazivní způsob včasné detekce ani žádný preventivní screeningový program. Pozdní diagnostika je hlavním důvodem vysokého procenta úmrtí. Informujte se u svého lékaře o možnostech vyšetření a v případě nutnosti vyšetření v centrech vysoce specializované péče.

Lenka Sládková

Podobné příspěvky

Nepodceňujte ani banální komáří štípnutí

Afri

Děsivá zkušenost historika Timothyho Snydera s americkým zdravotnickým systémem 

Afri

Kofein si můžete dopřát i v těhotenství

Afri