Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zdraví

Přijatá preventivní opatření v souvislosti s šířením koronaviru v okolních zemích

Dne 27. 2. 2020 proběhla schůzka radního Hoška s vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečností paní Lindovou, vedoucí sociálního odboru paní Kocherovou a ředitelkami Pečovatelské služby MČ P6 Trnkovou a LDN Chittussiho Želízkovou v rámci preventivních opatření v souvislosti s šířením chřipky a koronaviru Covid-9. I když se výskyt koronaviru v Praze ani České republice neprokázal, vzhledem k jeho výskytu v okolních zemích navrhujeme přijmout  příslušná preventivní opatření.

Z krizového štábu HMP nejsou zatím zveřejněny žádné doporučené  postupy, proto se opíráme o doporučení MZdr a MPSV . Naše návrhy se orientují zejména k seniorům a zdravotně ohroženým osobám, nicméně jsou platné pro všechny občany. 

LDN: 

Po konzultaci s ředitelkou LDN do odvolání ruší návštěvy, pouze v individuálních případech po domluvě s ošetřujícím lékařem a po dodržení všech hygienických postupů budou návštěvy povoleny. U vchodu budou umístěny hygienické pomůcky a bude zvýšený úklid s dezinfekčními prostředky.

Ředitelka LDN už dříve zajistila zásoby materiálu a hygienických prostředků.

Ředitelka LDN informovala, že reagovala na dotaz příslušného pracovníka HMP o možnostech volných lůžek v případě akutní potřeby. Vzhledem k obsazenosti LDN volná lůžka nejsou.

Pečovatelská služba:

DPS: V domech s pečovatelskou službou nelze  zakázat návštěvy, tudíž PS vydá doporučení o omezení návštěv, do odvolání se ruší veškeré aktivity komunitního centra s platností od zítřejšího dne (28. 2. 2020). Na recepce budou umístěny hygienické a dezinfekční pomůcky a personál bude dohlížet na jejich používání. Spolu s tím budou po budově viditelně rozmístěny informační letáky, které budou také rozdány obyvatelům DPS. Stejné letáky budou dodány i klientům PS v rámci domácí péče. Také se kontaktuje společnost SNEO a. s. ohledně zvýšeného úklidu ploch a podlah v  DPS  s důrazem na  dezinfekci prostor. Také se osloví dodavatel obědů Menza Strahov s požadavkem o zvýšenou hygienu při přípravě a předávání obědů.

V případě rozsáhlejší nemocnosti samotných pečovatelů připravilo vedení PS seznam klientů (37), kteří nemají možnost jiné  péče vzhledem k absenci blízké rodiny nebo jiných okolností.

Paní Lindová kontaktuje Český červený kříž ohledně případné výpomoci dobrovolníků. Pečovatelská služby nemá větší  zásoby  zdravotnického materiálu, a proto paní Lindová kontaktuje státní hmotné rezervy o jejich zásobení.

Školská zařízení:

obdobná hygienická opatření  včetně informovanosti doporučujeme provést i ve školských zařízeních.

Zapsala: Mgr. Denisa Boháčková, asistentka

Ověřil: MUDr. Marián Hošek, radní pro sociální a zdravotní oblast

Podobné příspěvky

Děkujeme, že nás chráníte,“ vzkazují pacienti se sklerodermií

Afri

Lékárník radí, jak na kila navíc

Afri

Modrá linka – tel. 608 902 410 a 731 197 477 řeší obavy lidí z koronaviru

Afri