Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
zemědělství

Agrární komora ČR a RENOMIA rozšiřují partnerství

Agrární komora České republiky a největší český pojišťovací makléř, společnost RENOMIA, rozšiřují svou dosavadní spolupráci. Na další tři roky si Agrární komora ČR zvolila RENOMIA jako svého strategického partnera pro oblast pojištění a díky navázání nové spolupráce se společnostmi GRANTEX dotace a Agdata navíc získává pro své členy na stejné období profesionální partnery i pro oblasti dotačního poradenství a technologií pro tzv. precizní zemědělství.

TRAKTORAgrární komora ČR spolu s RENOMIA věří, že dlouhodobá spolupráce a komplexní služby pro členy komory budou prospěšné pro zajištění budoucího rozvoje českého zemědělství. „České zemědělce a potravináře čeká již v blízké budoucnosti mnoho výzev v souvislosti s takzvaným zelenáním Evropy a plněním cílů Zelené dohody pro Evropu a jejích strategií. Budou muset napnout síly, aby si na evropském trhu udrželi konkurenceschopnost a nadále vyráběli kvalitní a bezpečné potraviny pro obyvatele za dostupné ceny. Věřím, že k tomu napomůže i partnerství se společností RENOMIA, s níž spolupracujeme už řadu let,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

traktor na poliDo spolupráce s Agrární komorou ČR se intenzivně zapojí také GRANTEX dotace, dceřiná společnost RENOMIA a přední tuzemský poskytovatel služeb v oblasti dotačního poradenství, a také společnost Agdata, současný český lídr v oblasti precizního zemědělství s více než 1 milionem hektarů obhospodařované zemědělské půdy, se kterým RENOMIA spolupracuje. Všechny společnosti se k tomu zavázaly podpisem partnerské smlouvy s Agrární komorou ČR.  Precizní zemědělství se zabývá zkoumáním heterogenity pozemku. Klíčové je získání maximálního množství informací o pozemku (složení půdy, mocnost orniční vrstvy, zásobenost živinami a další) a změny jednotlivých hodnot v rámci pozemku. Z těchto údajů se vytvoří ve specializovaných GIS aplikacích mapa ukazující heterogenitu pozemku. Následně se vytvářejí specializované aplikační mapy, např.: zásobenosti živin.  Proti jednotné dávce na celý pozemek se zde aplikuje přesné množství v místě, kde je zapotřebí. Tím se může snížit množství vstupů (např. hnojiva, pesticidů) a sníží se náklady.

prasataTento postup je také ekologicky šetrnější. „Pokračování partnerství s Agrární komorou ČR si velice vážíme a dál budeme společně dělat maximum pro to, aby měli čeští zemědělci co nejlepší podmínky pojištění pro svůj další rozvoj. Kvalitou a stále se rozšiřujícím rozsahem služeb, svou zkušeností i ochotou být tu pro ně 365 dní v roce už dlouho dokazujeme, že to s podporou českého zemědělství myslíme opravdu vážně. Děkuji také našim partnerům z GRANTEX dotace a Agdata, díky nimž je náš servis nejkomplexnější na českém trhu a pomáhá zemědělcům nejen chránit výsledky své práce, ale také investovat do budoucnosti svého podnikání i celého odvětví, které je pro všechny obyvatele ČR velice důležité,“ říká ředitel RENOMIA AGRO Jiří Havelka.

Agrární komora České republiky sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Její členové produkují přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina z celkové plochy zemědělské půdy v Česku. AK ČR má téměř tři tisíce členů,z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace.  V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje AK ČR.

RENOMIA je největší pojišťovací makléř v České republice a jeden z největších ve střední a východní Evropě. Pro své klienty spravuje pojistné přes 14 miliard korun a ročně jim pomáhá s řešením přibližně 80 000 škod. Zemědělství je jednou ze specializací, jejichž rozvoji se společnosti patřící do RENOMIA GROUP intenzivně věnují. Více než třetina zemědělců v ČR v současnosti využívá služeb RENOMIA GROUP. Vedle partnerství s Agrární komorou ČR je RENOMIA partnerem řady dalších, úzce specializovaných svazů a unií.

Popis fotografie zleva: Jiří Musil – CEO Agdata, Jiří Havelka – ředitel RENOMIA AGRO, Jan Doležal – prezident Agrární komory ČR, Ondřej Horčička – managing partner GRANTEX dotace.

Jaromír a Věra Hamplovi               Foto: archiv AK ČR, Renomia

Podobné příspěvky

Čeští zákazníci si zaslouží české kvalitní potraviny

Afri

Oživení starých odrůd ovoce

Afri

Sucho již ohrožuje 85 % území České republiky

Afri