Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
zemědělství

Agrární komora ČR a RENOMIA rozšiřují partnerství

Agrární komora České republiky a největší český pojišťovací makléř, společnost RENOMIA, rozšiřují svou dosavadní spolupráci. Na další tři roky si Agrární komora ČR zvolila RENOMIA jako svého strategického partnera pro oblast pojištění a díky navázání nové spolupráce se společnostmi GRANTEX dotace a Agdata navíc získává pro své členy na stejné období profesionální partnery i pro oblasti dotačního poradenství a technologií pro tzv. precizní zemědělství.

TRAKTORAgrární komora ČR spolu s RENOMIA věří, že dlouhodobá spolupráce a komplexní služby pro členy komory budou prospěšné pro zajištění budoucího rozvoje českého zemědělství. „České zemědělce a potravináře čeká již v blízké budoucnosti mnoho výzev v souvislosti s takzvaným zelenáním Evropy a plněním cílů Zelené dohody pro Evropu a jejích strategií. Budou muset napnout síly, aby si na evropském trhu udrželi konkurenceschopnost a nadále vyráběli kvalitní a bezpečné potraviny pro obyvatele za dostupné ceny. Věřím, že k tomu napomůže i partnerství se společností RENOMIA, s níž spolupracujeme už řadu let,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

traktor na poliDo spolupráce s Agrární komorou ČR se intenzivně zapojí také GRANTEX dotace, dceřiná společnost RENOMIA a přední tuzemský poskytovatel služeb v oblasti dotačního poradenství, a také společnost Agdata, současný český lídr v oblasti precizního zemědělství s více než 1 milionem hektarů obhospodařované zemědělské půdy, se kterým RENOMIA spolupracuje. Všechny společnosti se k tomu zavázaly podpisem partnerské smlouvy s Agrární komorou ČR.  Precizní zemědělství se zabývá zkoumáním heterogenity pozemku. Klíčové je získání maximálního množství informací o pozemku (složení půdy, mocnost orniční vrstvy, zásobenost živinami a další) a změny jednotlivých hodnot v rámci pozemku. Z těchto údajů se vytvoří ve specializovaných GIS aplikacích mapa ukazující heterogenitu pozemku. Následně se vytvářejí specializované aplikační mapy, např.: zásobenosti živin.  Proti jednotné dávce na celý pozemek se zde aplikuje přesné množství v místě, kde je zapotřebí. Tím se může snížit množství vstupů (např. hnojiva, pesticidů) a sníží se náklady.

prasataTento postup je také ekologicky šetrnější. „Pokračování partnerství s Agrární komorou ČR si velice vážíme a dál budeme společně dělat maximum pro to, aby měli čeští zemědělci co nejlepší podmínky pojištění pro svůj další rozvoj. Kvalitou a stále se rozšiřujícím rozsahem služeb, svou zkušeností i ochotou být tu pro ně 365 dní v roce už dlouho dokazujeme, že to s podporou českého zemědělství myslíme opravdu vážně. Děkuji také našim partnerům z GRANTEX dotace a Agdata, díky nimž je náš servis nejkomplexnější na českém trhu a pomáhá zemědělcům nejen chránit výsledky své práce, ale také investovat do budoucnosti svého podnikání i celého odvětví, které je pro všechny obyvatele ČR velice důležité,“ říká ředitel RENOMIA AGRO Jiří Havelka.

Agrární komora České republiky sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Její členové produkují přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina z celkové plochy zemědělské půdy v Česku. AK ČR má téměř tři tisíce členů,z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace.  V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje AK ČR.

RENOMIA je největší pojišťovací makléř v České republice a jeden z největších ve střední a východní Evropě. Pro své klienty spravuje pojistné přes 14 miliard korun a ročně jim pomáhá s řešením přibližně 80 000 škod. Zemědělství je jednou ze specializací, jejichž rozvoji se společnosti patřící do RENOMIA GROUP intenzivně věnují. Více než třetina zemědělců v ČR v současnosti využívá služeb RENOMIA GROUP. Vedle partnerství s Agrární komorou ČR je RENOMIA partnerem řady dalších, úzce specializovaných svazů a unií.

Popis fotografie zleva: Jiří Musil – CEO Agdata, Jiří Havelka – ředitel RENOMIA AGRO, Jan Doležal – prezident Agrární komory ČR, Ondřej Horčička – managing partner GRANTEX dotace.

Jaromír a Věra Hamplovi               Foto: archiv AK ČR, Renomia

Podobné příspěvky

Čeští zákazníci si zaslouží české kvalitní potraviny

Afri

Rybáři na jihu Čech zahajují výlovy, unikátní přírodní divadlo

Afri

Rekordní desítka farmářů dnes převzala ocenění

Afri