Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce

Značky : Firmy se obávají ekonomických dopadů války na Ukrajině. Plánují zvyšování cen a úsporu nákladů.