Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zdraví Zprávy Pražského magazínu

Novinky letošního jara v Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1900 a je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. V roce 1992 byla její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

HVP, a.s. nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.

  1. Jaké pojistné produkty může Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. nabídnout v případě pojištění fyzických osob?

Jsou to především pojistné produkty určeny na ochranu soukromého majetku, včetně běžné občanské odpovědnosti, což je klienty nejvíce poptávané Komplexní pojištění občanů.

Komplexní pojištění občanů je připraveno tak, aby bylo maximálně flexibilní a zahrnovalo nejen pojištění trvale obydlené domácnosti, ale také rekreační domácnosti, pojištění nejen rodinného domu nebo bytu, ale také chaty, chalupy a samozřejmě staveb, které s hlavní budovou souvisí, případně i garáže, která stojí někde úplně jinde. Může se vztahovat i na domácí zvířata chovaná pro potěšení a samozřejmě také na odpovědnost za újmu způsobenou jinému.

Komplexní pojištění občanů je vhodné kombinovat s Rodinným úrazovým pojištěním, které umožňuje pojistit na jedné pojistné smlouvě až dvě dospělé osoby a až pět dětí. Nabízí zvolit vhodnou kombinaci pojistných nebezpečí bez čekací doby, v krátkodobé i dlouhodobé variantě pojištění. Rodinným úrazovým pojištěním jsou kryta rizika úrazu a smrti následkem úrazu, ať už k úrazu došlo doma, při volnočasových aktivitách nebo v motorovém vozidle. Pojištění zahrnuje také nebezpečí doby nezbytného léčení, invalidity a denního odškodného při pobytu v nemocnici.

V oblasti pojištěné motorových vozidel nabízíme Autopojištění, kde je možné sjednat povinné ručení a havarijní pojištění buď samostatně, nebo na jedné pojištěné smlouvě. I toto pojištění je variabilní – nabízí na výběr varianty s odstupňovaným rozsahem pojistného krytí a možnost dalších připojištění, např. připojištěním speciální registrační značky, dětské autosedačky, předního skla nebo všech skel.

Dalším zajímavým produktem je Pojištění oprav pozáruční vady motorového vozidla. Jak je z názvu zřejmé, toto pojištění je určeno pro vozidla, kterým skončila záruční doba a tím i odpovědnost výrobce za vady na vozidle.

 Jaké jsou novinky letošního jara? 

Letos v březnu jsme uvedli na trh – Pojištění bytových domů, v novém kabátku.

Je určeno pro širokou klientelu, fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek či bytová družstva. „Snažili jsme se celý pojistný produkt pojmout velmi jednoduše, aby si jej vlastníci mohli sjednat snadno a aby zahrnoval to, co skutečně potřebují.

Nový produkt se vyznačuje svojí přehledností, komfortem možností a jasně stanovenou pojistnou ochranou. Pojištění bytových domů zahrnuje také pojištění asistenčních služeb, především instalatérských, topenářských, sklenářských, i zámečnické práce v rámci urgentních zásahů.

  1. A jaké výhody to má pro vlastníky nemovitostí?

A na jaké druhy pojistných událostí tento produkt myslí? Pojistit si jím vlastník

může odpovědnost za škodu na věci, újmu na zdraví způsobenou druhé osobě,

finanční škodu, náhradu nákladů zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění. Pokud by se například stalo, že obyvatel domu uklouzne na čerstvě vytřené chodbě a způsobí si tak zlomeninu, pojištění vlastníka bytového domu ochrání před nepříjemnou a nákladnou situací.

V dnešní době, kdy se možná obáváme více škod finančních než těch hmotných, ocení vlastníci bytových domů to, že pojistný produkt zahrnuje rovněž pojištění odpovědnosti za finanční škodu způsobenou statutárním orgánem bytového družstva či společenstvím vlastníků bytových jednotek včetně náhrady nákladů právního zastoupení.

  1. A jakou poskytuje ochranu na majetkové pojištění?

V produktu je určitě zahrnuta složka majetkového pojištění bytových domů, do něhož spadá rovněž pojištění výtahů a výtahových šachet, kotelen včetně technologií a dalšího strojního vybavení, elektroniky, skel či hasicích přístrojů, které bývají oblíbeným cílem vandalů.

Samozřejmostí je ochrana majetku proti následkům živelní pohromy nebo jiného živelního nebezpečí.

Podobné příspěvky

Závod Pražského zpravodaje dne 3.11.2018 vyhrál Jiří Svoboda s koněm CESTARINA – gratulujeme

Redakce

Naše trávení je propojeno s naším mozkem

Redakce

Tlouštíci opět dnes na FTV Prima ve 21,35

Redakce