Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Pozvánky na akce Zprávy Pražského magazínu

Putovní výstava Má vlast cestami proměn

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší dobré zprávy a silné příběhy: O proměnách zvelebených památek, staveb, parků a krajiny, o síle lidské vůle, o umu a osudech lidí, o nezdolném nadšení. Výstavou smekáme klobouky před lidmi, kteří zodpovědně pečují o náš domov. Letošní jubilejní 10. ročník bude obsahovat 100 proměn ke 100. výročí vzniku První republiky.

Společně jej zahájíme 19. května 2018 v Praze na Vyšehradě. Opět s kapelou Spirituál kvintet, učňovskými školami a ochutnávkami Regionálních značek, a letos s krojovanými soubory z Olomouckého kraje. Na Vyšehradě zůstane celá výstava do poloviny června a pak se jednotlivé kolekce vydají na svou roční pouť po krajích – po náměstích a návsích, úřadech, školách, nádražích, knihovnách, infocentrech… A třeba se nám podaří pomoci znovu tak pěkné proměně, jako je obnova další kaple na poutní cestě Hájek. Proměny přihlašujte do 28.2.2018 na www.cestamipromen.cz.

Za organizační tým výstavy Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.

Rozkvetlé parky a čisté ulice, fasády domů natřené, památky opravené. Tak kdyby to vypadlo v každém městě, městečku a vesnici… To je sen mnohých z nás. My se tento sen snažíme naplňovat. Jak? Již několik let pořádáme výstavu Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná.

Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentujeme stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok na výstavě uvidíte opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích a sadech. Do samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují místní obyvatelé.

Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky a spolupracuje řada dalších organizací a institucí.Výstavou děkujeme tvůrcům proměn za jejich úsilí vytvářet hezčí a užitnější prostředí pro nás všechny.

A jak celá myšlenka výstavy vznikla? „Zrodila se v malé vesnici v Pošumaví, v Novém Dvoře u Myslíva. Rybníček na návsi, který kdysi sloužil jako náhon pro mlýn, přišel vlivem meliorací o vodu a po dlouhá léta sloužil jako místní skládka. Zarůstal vrbami, které se rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly vrstvy odpadků. O Velikonocích roku 2002 se místní obyvatelé a chalupáři pustili do práce. Prostor se souhlasem starostky vyčistili, ve spolupráci se zemědělskými družstvem pokryli ornicí, oseli trávou. Zpracovala jsem architektonický projekt, který všichni místní odsouhlasili. Následovala výsadba stromů a keřů, pánové vlastnoručně a ze svého dřeva vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště. Proměna k neuvěření, bez veškerých dotací. Ale vystavit ji nemůžeme, nemáme totiž fotky před úpravou,“ popisuje zahradní architektka a zakladatelka výstavy Drahomíra Kolmanová.

Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý rok v květnu se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Prazena Vyšehradě v Praze. Vernisáž probíhá celý den – můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami, koncerty… Zde výstava setrvává měsíc. Poté se rozjede do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok. Můžete se s ní setkat na veřejných prostranstvích v obcích a městech, v knihovnách, na úřadech, ministerstvech, univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na nádražích.

Nejhezčí proměny každý rok oceňujeme. Hodnotí je veřejnost v den zahájení na Vyšehradě a po celý rok na webu, a také odborná porota architektů od vedením pana arch. Josefa Pleskota.

A nesmíme zapomenout na symbol celého projektu. Tím je kamenné srdce, které bylo vykopáno na vyšehradské akropoli při budování závlah pro vyšehradský park. Toto Srdce vlasti si každý rok předávají hlavní partnerské kraje, aby ho opatrovaly, stejně jako veřejný prostor naší země. Na zdraví Srdce vlasti a Srdcí krajů dohlíží pan prof. Jan Pirk

 

Máte ve svém okolí povedenou rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste sami tvůrci takové proměny? Pochlubte se svým dílem na výstavě a inspirujte ostatní.

Přihlaste svou proměnu do konce února 2018 do jubilejního 10. ročníku výstavy, který bude zahájen 19. 5. 2018 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc, a poté se rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti. Nezapomeňte fotit – k výrobě plakátů potřebujeme fotografie před a po rekonstrukci.

Vystavovatelům nabízíme:

  • Tvorbu plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů (včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)
  • Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v krajských kolekcích po celý rok
  • Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
  • VIP pozvánku na slavností vyhlášení na Vyšehradě
  • Propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz a Facebooku
  • Publicitu v médiích (naše výstava má až 100 mediálních výstupů ročně)
  • Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci!

Podmínky účasti:

  • Základní poplatek 4800 Kč za celoroční propagaci jedné proměny (3 967,- Kč bez DPH)
  • Dodání vhodných podkladů pro zpracování výstavního plakátu (fotografie objektu před a po proměně v dostatečné kvalitě pro velkoformátové tiskové zpracování – o velikosti nejméně 1 500 px v kratší straně)

 REGISTRACE PROMĚN DO JUBILEJNÍHO 10. ROČNÍKU, KTERÝ BUDE ZAHÁJEN 19. 5. 2018

ma vlast logo

Informace vám poskytne Mgr. Anna Pavlíková Kutějová, e-mail: pavlikova@aefcz.eu, tel.: 602 307 150

Podobné příspěvky

Sázavafest 2016 s Pražským zpravodajem

Jaroslav Hauer

Sto let republiky připomene lokomotiva, která bude propagovat Českou republiku u nás i v zahraničí

Afri

Světově oceňovaný český fotograf Martin Stranka bude vystavovat v Praze

Afri