Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Historie Reportáže Středočeský kraj Zprávy Pražského magazínu

Smíření katolíků s protestanty na Bílé hoře

Hudba u mohyly bitvy na Bílé hoře

Na výročí osvobození republiky dne 8. 9. proběhla v Praze na Bílé hoře „Iniciativa smíření“, při které na 60 katolických kněží a 60 protestantských pastorů učinilo společnou deklaraci smíření.

V loňském roce jsme si připomínali 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která zásadním způsobem ovlivnila dějiny českých zemí a je připomínána jako událost, která připravila připravila národ o politickou i o náboženskou svobodu a přinesla nadvládu Habsburků.

Před Bílou horou bylo v českých zemích 80% obyvatelstva evangelického vyznání a po bitvě nastala násilná rekatolizace. Dosud z této násilné změny vyznání zůstávala patrná bolest a hořkost. Právě proto organizátoři Iniciativy smíření zvolili tuto formu smíření, kdy připravili deklaraci, ve které si katolíci a protestanti odpouští násilí a křivdy, kterých se v dějinách obě strany dopustily a zavázaly se ke vzájemné úctě a přátelství, a to i přes některé věroučené rozdíly, které zůstávají.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

V českém národě byla Bílá hora vnímána jako symbol poroby a ponížení“, říká jeden z organizátorů akce David Loula a pokračuje: “Nyní nastal čas, aby tato traumatizující vzpomínka byla uzdravena. Toto uzdravení se děje stejně jako uzdravení traumatu u jednotlivce. Je třeba si přiznat, že se “to” stalo, postavit se tomu čelem a připustit si realitu bolesti, odpusit viníkům a projít procesem uzdravení. Je velice osvobozující, že nemusíme nadále zůstávat v roli oběti a stále dokazovat světu, jak moc nám bylo ublíženo a kdo je větším mučedníkem,” dodává Loula.

Ilustrační foto (2)
Ilustrační foto (2)

Součástí akce smíření bylo i symbolické rozmístění duchovních, kdy protestanti stáli směrem od Prahy a katolíci směrem od letiště. Byla to simulace rozmístění vojsk před bitvou. Dva zástupci proti sobě vyšli s meči, ale pak je odhodili a od moderátora obdrželi motyku a vinařský nůž. Bylo to na základě proroctví Izajáše, který napsal: “A překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože.” Izajáš 2,4. Poté vyšly obě skupiny sobě naproti a jednotlivě si kněží a pastoři vzájemně požehnali.

Ilustrační foto (3)
Ilustrační foto (3)

Celá akce se konala s podporou biskupa Václava Malého a mnoha představitelů protestantských církví. Osobní účast a požehnání udělili emeritní biskup František Radkovský a emeritní předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý. Celý průběh setkání byl v přímém přenosu vysílán televizí Noe, kde je možné zhlédnout záznam.

David Loula  www.iniciativasmireni2020.cz, info@iniciativasmireni.cz

Fotografie nad textem: Hudba u mohyly bitvy na Bílé hoře

Fotografie  © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Sametová revoluce se vyplatila: Gabal a Žantovský excelovali jako „experti“ na „evropanství“ a migraci v DOXu

Afri

Nejstarší ježek v kleci bude letos k vidění na výstavě Hry a hlavolamy

Afri

Politický proces pokračuje! Trestají občany za politické nápisy na ulici

Afri