Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Africká unie: Vytýkací dopis komisaře pro mír a bezpečnost Bankole Adeoyeho zaměstnancům

Afrika

Nigerijský velvyslanec Bankole Adeoye se již několik týdnů trápí nedostatečným pracovním výkonem ze strany jeho hlavních spolupracovníků v Radě míru a bezpečnosti Africké unie, kde stále dominuje vliv Jižní Afriky, Alžírska a Namibie.

Komisař dal hlasitě najevo svou nespokojenost prostřednictvím dopisu zaslaného 5. září.

Atmosféra v Úřadu komisaře pro politické záležitosti, mír a bezpečnost Africké unie je velmi napjatá. Již několik týdnů se nigerijský Bankole Adeoye snaží potlačit své rozhořčení vůči některým ředitelům a vedoucím oddělení. Vyčítá jim zejména „nedostatek spolupráce při přípravě zasedání Rady míru a bezpečnosti“. Tyto stížnosti byly předmětem velmi přímého oficiálního dopisu z 5. září, jenž byl rozeslán všem zaměstnancům zpadajícím pod Bankole Adeoyeho odpovědnost.

Tento třístránkový dokument, do kterého noviny Africa Intelligence mohly nahlédnout, nese název „Working documents for the peace and security council processes“. Zmiňuje hrozbu „manažerských důsledků“, pokud budou úředníci resortu nadále nerespektovat pravidla a nebudou se více dávat k dispozici v přípravných pracích. Druhá strana je celá věnována prvkům, které chce komisař nyní systematicky nacházet ve všech koncepčních poznámkách, briefincích a zprávách, které jsou určeny jemu osobně i předsedovi komise Africké unie, čadskému Moussaovi Faki Mahamatovi.

Bankole je zkušený správce. Poté, co sloužil jako nigerijský velvyslanec v Etiopii s jurisdikcí nad Africkou unií, byl Bankole Adeoye zvolen všemi 55 členy instituce – téměř bezprecedentní případ v historii Africké unie – během konference hlav států v Addis Abebě v únoru 2021 . Dříve byl dlouholetým výkonným ředitelem Nového partnerství pro rozvoj Afriky v Jižní Africe, kde působil zejména jako náčelník štábu generálního tajemníka Ibrahima Assane Mayakiho, jehož poslední funkční období skončilo před několika měsíci.

red.

Podobné příspěvky

Maroko:  Nástin nové investiční charty

Afri

Gazprom varuje, že sníží dodávky plynu i pro Česko

Afri

Moskevská burza dnes otevřela citelným růstem

Afri