Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Finanční akční výbor se rozhodl vyřadit  Maroko z šedé listiny

Členové  Finančního akčního výboru (FATF) jednomyslně rozhodli o vyřazení Maroka z šedé listiny na Valném shromáždění FATF, které se konalo v Paříži ve dnech 20. až 24. února. 2023, oznámil to v pátek Odbor předsedy vlády a informaci dále předala dne 24.února Marocká tisková agentura MAP.

The Financial crime watchdog says Morocco is no longer subject to increased monitoring by FATF as Rabat marks an important victory in Paris.

vlajka„Členové Finančního akčního výboru (FATF) se jednomyslně rozhodli vyřadit Marocké království z procesu zesíleného sledování, známého jako šedá listina. Stalo se tak poté, co posoudili soulad národního mechanismu s normami pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu od doby, co FATF přijal specifický akční plán pro Marocké království v únoru 2021. Toto rozhodnutí bylo přijato na Valném shromáždění FATF, které se konalo v Paříži ve Francii od 20. 24. 2023,“ uvedl Odbor předsedy vlády ve svém prohlášení.

Stejný zdroj uvádí, že toto rozhodnutí FATF přichází v návaznosti na pozitivní závěry zprávy odborníků výboru, kteří uskutečnili terénní šetření v naší zemi v termínu od 16. do 18. ledna 2023.

Tato zpráva, na jejímž základě bylo Maroko vyřazeno z šedé listiny, uvítala jasný politický závazek Království k souladu národního systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu s mezinárodními standardy, jakož i úplné respektování všech závazků naší země ve stanovených termínech“, zdůrazňuje tisková zpráva.

Rozhodnutí o vyřazení Maroka z procesu zesíleného sledování, známého jako šedá listina, je vyvrcholením úsilí a aktivních kroků Marockého království při uplatňování hlavní královské strategie, zaměřené na soubor legislativních, organizačních, osvětových a kontrolních opatření, prováděných různými dotčenými vnitrostátními orgány a institucemi pod koordinací Národního úřadu pro finanční zpravodajství a ve spolupráci s právnickými osobami veřejného nebo soukromého práva.

Vyřazení Maroka z šedé listiny “bude mít pozitivní dopad na suverénní ratingy a hodnocení místních bank” a “posílí image Maroka a jeho pozici při jednáních s mezinárodními finančními institucemi, stejně jako důvěru zahraničních investorů v národní ekonomiku”.

V zájmu upevnění úspěchů dosažených v posledních letech Marocké království zdůrazňuje svůj pevný závazek pokračovat v posílení vnitrostátního systému proti praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu s vývojem mezinárodních standardů v této oblasti a zdůrazňuje, že tento závazek má nyní strategickou a institucionální povahu, jejímž cílem je chránit národní finanční systém před nebezpečím finanční kriminality, uvádí se v závěru prohlášení.

red

Podobné příspěvky

Aféra Pegasus-Maroko

Afri

Nedostatek dešťových srážek v Maroku

Afri

Proti eskalaci Alžírska, Maroko nehodlá být vtaženo do války, která destabilizuje celý region

Afri