Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Kazachstán dnes stojí na prahu předčasných voleb

Kazachstan-vedeni zeme

Teprve před dvanácti měsíci byla naše země podrobena pokusu o násilný převrat, který naplánovaly skupiny osob, které chtěly vidět pád našeho národa. Existuje reálná možnost, že kazašská státnost se rozpadne zevnitř a ozvěny toho, co se stalo, by měly důsledky daleko za Střední Asií.

Kazachstán v předvečer nové éry

Naštěstí se naše země nejen dokázala vzpamatovat z ran událostí z ledna 2022, ale také dále upevnit základy veřejné správy prostřednictvím politického a socioekonomického rozvoje. Dnešní Kazachstán je na pozadí těchto dnů zcela k nepoznání. Ústavní změny, které byly zavedeny na základě celostátního referenda konaného v červnu 2022, vydaly cestu novým demokratickým principům v naší zemi, včetně zvýšeného vlivu Parlamentu, omezení prezidentských pravomocí, zjednodušení registračních postupů nových politických stran, přímé volby venkovských akimů a dalších důležitých opatření.

kazachstanLetos v lednu byla zahájena řada politických iniciativ. Asi nejvýznamnější je instituce Ústavního soudu, na kterou se může obrátit každý občan země, včetně zmocněnce pro lidská práva a generálního prokurátora. Soud bude dbát na dodržování zákonů naší země a zajistí ochranu základních práv našich občanů.

První předsedkyně Ústavního soudu Elvira Azimovová dříve zastávala funkci zmocněnkyně pro lidská práva v Kazachstánu. Je to důležitý důkaz o prioritách a cílech soudu.

Kazachstán dnes stojí na prahu předčasných voleb poslanců Majilise (dolní komory parlamentu) a maslihatova (místních zastupitelských orgánů), které se uskuteční 19.března.

volbyTyto volby budou v mnoha ohledech unikátní. Hlasování se zúčastní dvě nově vzniklé politické strany. Na konci roku 2022 byla v Kazachstánu založena Strana zelených, jejímž hlavním záměrem je upozornit na ekologické problémy. Tato agenda je zvláště důležitá v souvislosti s vážnými výzvami v boji proti změně klimatu a také vyvolává velké obavy našich občanů ve světle trvalých důsledků rozsáhlých ekologických katastrof způsobených lidskou činností v sovětské éře.

Celkově je v zemi k dnešnímu dni registrováno sedm stran, které nabízejí voličům širokou škálu možností, jak uplatnit volební právo. Účast těchto stran v konkurenčních volbách následně přispěje k posílení systému více stran a k rozvoji potenciálu politického pluralismu a opoziční politiky – což je cíl, ke kterému se naše země v posledních letech postupně posouvá. Je pozoruhodné, že práh pro průchod stran do Majilisu byl snížen ze sedmi na pět procent, což novým stranám usnadňuje vstup do Parlamentu a hraje důležitou roli při zvyšování odpovědnosti vlády.

Za druhé, poprvé od roku 2004 bude ve volbách do většinové společnosti použit smíšený poměrný většinový model, kde bude 70 procent poslanců voleno poměrným způsobem podle stranických seznamů a 30 procent podle většinového principu podle jednomandátových obvodů. To znamená, že 29 z 98 členů Majilisu Parlamentu bude zvoleno v jednom okrsku, zatímco 69 bude zvoleno na stranických seznamech. Volby v okresech a městech republikového významu se budou konat také ve smíšeném volebním systému s poměrem 50/50, zatímco v nižších patrech budou poslanci voleni zcela většinově.

Kromě toho je ve volebních lístcích od nynějška zahrnuta hra “proti všem”, která voličům umožní, pokud si to přejí, vyjádřit svůj nesouhlas se všemi nominovanými kandidáty. A konečně, při rozdělování poslaneckých mandátů podle stranických seznamů byla na legislativní úrovni stanovena 30procentní kvóta pro ženy, mládež a osoby se speciálními potřebami. Toto opatření zaručuje širší rozsah Zastoupení všech skupin obyvatelstva v Parlamentu.

Naše země vždy deklarovala svůj závazek vést svobodné, transparentní a spravedlivé volby. Role pozorovatelů volebního procesu je nepochybně zásadní. Stejně jako u předchozích voleb, včetně prezidentských voleb v listopadu 2022, jsme pozvali 10 mezinárodních organizací a desítky zahraničních pozorovatelů, aby sledovali volební proces. Očekáváme misi pozorovatelů od Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (BDIP/OBSE) a Společenství nezávislých států.

Nadcházející volby budou dalším významným mezníkem ve vývoji kazašské demokracie. Mnozí si nebyli jisti, zda se naše země vzpamatuje z nepokojů, ke kterým došlo v lednu 2022. Přesto se nám podařilo tuto překážku překonat. Kromě toho, že demonstrujeme naši vitalitu a stabilitu, transformovali jsme naši zemi prostřednictvím významných politických a socioekonomických iniciativ.

Volby samozřejmě nezmění naši zemi přes noc, ale dále přispějí k vytvoření spravedlivého Kazachstánu – prosperující společnosti s živým, dynamickým a konkurenceschopným politickým systémem. Taková země bude ještě silnějším a oddanějším partnerem v mezinárodním společenství, včetně České republiky.

Vzhledem k tomu, že svět nadále překonává současné geopolitické a geoekonomické výzvy, stabilní a prosperující Kazachstán je v zájmu nejen vlastních občanů, ale i daleko za hranicemi svého regionu. Naše politické reformy podpořené konkurenčními volbami jsou základem, díky kterému zajistíme naši stabilitu a budeme pokračovat v budování naší budoucnosti.

Velvyslanectví Kazachstánu v České republice

Podobné příspěvky

Král Mohamed VI. zahájil v Rabatu výstavbu nové nemocnice “Ibn Sina”

Aleš Fritscher

Belgie považuje plán autonomie v Marocké Sahary za „dobrý základ pro řešení“ (Společná deklarace)

Aleš Fritscher

Západ půjde po majetku ruských oligarchů

Aleš Fritscher