Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Marocké království/ Král Mohammed VI. předsedal slavnostnímu představení nového zeleného programu skupiny OCP (2023-2027) a podpisu memoranda o dohodě mezi marockou vládou a OCP.

Maroko

„Jeho Veličenstvo král Mohamed VI., předsedal v sobotu 3. prosince 2022 v Královském paláci v Rabatu slavnostnímu představení nového zeleného investičního programu skupiny OCP (2023-2027) a podpisu příslušné smlouvy mezi vládou a skupinou OCP. informovala oficiální marocká tisková agentura MAP.

Ceremoniál je součástí proaktivní orientace prosazované Jeho Veličenstvem králem po mnoho let v otázkách přechodu k zeleným energiím a nízkouhlíkové ekonomice. Ceremoniál se koná v den následující po pracovní schůzce, které předsedá panovník. 22. listopadu bylo setkání věnované rozvoji obnovitelných zdrojů energie energií a novým perspektivám v této oblasti.

Na začátku slavnostní události předseda a generální ředitel skupiny OCP, pan Mostafa Terrab, představil Jeho Veličenstvu králi výsledky prvního investičního programu skupiny, který byl předmětem High Royal Guidelines v roce 2012, a který pomohl pevně ukotvit OCP na trhu s hnojivy. Ztrojnásobením své výrobní kapacity hnojiv je dnes skupina OCP jedním z předních světových výrobců a vývozců fosfátových hnojiv.

Skupina vycházela se opírala o poznatky z poznatků výzkumu a vývoje Polytechnické univerzity Mohammeda VI (UM6P), aby využila příležitostí nabízených novými průmyslovými a digitálními technologiemi a rozvinula rozvíjela odborné znalosti v inovativních technologiích pro vyvážené hnojení a aby čelila výzvám s cílem přijmout výzvy udržitelného zemědělství a potravinové bezpečnosti.

Pan Terrab poté panovníkovi představil nový investiční program skupiny. Program spočívá v navýšení kapacity výroby hnojiv a zároveň v závazku dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040 tím, že se bude spoléhat pouze na zdroj obnovitelných energií a také na pokrok království v této oblasti pod vedením Jeho Veličenstva krále Mohameda VI.

Investicemi do solární a větrné energie skupina plánuje do roku 2027 zásobovat zelenou energií všechna svá průmyslová zařízení všechny své průmyslové závody zelenou energií nejpozději do roku 2027. Nízkouhlíková energie bude také využívána novými kapacitami pro odsolování mořské vody, aby byla kolem lokalit OCP k dispozici pitná a závlahová voda.

Tato investice pomůže skupině, největšímu světovému dovozci čpavku, ukončit závislost na těchto importech, a to i investicemi do obnovitelné obnovitelných zdrojů energie – zeleného vodíku – zeleného čpavku, což skupině umožní pevně vstoupit silný vstup na trh se zelenými hnojivy a nabídnout hnojiva přizpůsobená specifickým potřebám různých půd a plodin. Tato ambice bude podpořena programy pro průmyslové malé a střední podniky a těmi, které působí v odvětvích energetiky a zemědělství, a bude tak podpořen čímž se podpoří vznik inovativního národního ekosystému a vytváření nových pracovních příležitostí včetně těch pro integraci mladých lidí.

Tento nový program, který pomůže upevnit postavení OCP ve světě, zajišťuje globální investice počítá s globálními investicemi ve výši 13 miliard dolarů (130 miliard dirhamů) v období 2023–2027, dosáhne dosažením 70 % míry místní integrace, podpoří podporou 600 marockých průmyslových podniků a vytvoří vytvořením 25 000 přímých a nepřímých pracovních míst.

Za tímto účelem se Jeho Veličenstvo král zúčastnil podepisování protokolární smlouvy protokolární dohody/smlouvy týkající se tohoto investičního programu mezi vládou a skupinou OCP, která se týká se tohoto investičního programu, respektive mezi zastoupenými zastoupenou ministry vnitra, hospodářství a financí, zařízení a vody, energetiky a udržitelného rozvoje, investic, konvergence a hodnocení veřejných politik na jedné straně a předsedou OCP a generálním ředitelem na straně druhé.

red.

Podobné příspěvky

Kanada a Německo startují vodíkovou alianci, vodík nahradí plyn

Redakce

Dnes končí další monstrózní klimatická konference OSN

Redakce

Král Mohamed VI. zahájil v Rabatu výstavbu nové nemocnice “Ibn Sina”

Redakce