Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Marocký král Mohammed VI. přivítal v Rabatu předsedu španělské vlády Pedra Sancheze

Maroko

Marocký král Mohammed VI. přijal ve čtvrtek 7. dubna 2022 v královském paláci v Rabatu předsedu španělské vlády Pedra Sancheze, který na pozvání panovníka uspořádal návštěvu Maroka v rámci nové fáze partnerství mezi Marockým královstvím a Španělskem.

Tato audience, která navazuje na hovor, který se uskutečnil 31. března mezi panovníkem a předsedou španělské vlády, konkretizuje dopis, který 14. března zaslal Pedro Sanchez Jeho Veličenstvu králi ve kterém se španělská vláda zavazuje zahájit novou etapu vztahů mezi oběma královstvími, založenou na transparentnosti a vzájemném respektu.

Marocká tisková agentura MAP poukazuje na to, že během setkání Pedro Sanchez trval na opětovném potvrzení pozice Španělska v otázce Sahary, přičemž považuje iniciativu marocké autonomie za nejvážnější, realistický a důvěryhodný základ pro řešení sporu.

Marocký král a předseda španělské vlády při této příležitosti zopakovali přání otevřít novou etapu vztahů mezi oběma zeměmi, založenou na vzájemném respektu, vzájemné důvěře, neustálých konzultacích a upřímnosti a loajality.

V tomto ohledu bylo dohodnuto zejména uvedení konkrétních opatření v rámci nového udržitelného a ambiciózního plánu zahrnujícího všechny oblasti partnerství a všechny otázky společného zájmu.

Návštěva předsedy španělské vlády v Maroku je důležitým okamžikem pro upevnění tohoto plánu a stanovení priorit pro příští významné setkání, které se bude konat na konci roku.

Na základě toho obsahuje  nový plán následující body:

1. Španělsko uznává důležitost otázky Sahary pro Maroko a seriózní a důvěryhodné úsilí Maroka v rámci Organizace spojených národů o nalezení vzájemně přijatelného řešení. Španělsko považuje marockou autonomní iniciativu představenou v roce 2007 za nejvážnější, nejrealističtější a nejdůvěryhodnější základ pro řešení tohoto sporu.

2. Předměty společného zájmu budou řešeny v duchu důvěry, konzultací, daleko od jednostranných aktů nebo uskutečněných skutečností.

3. Úplná normalizace pohybu osob a zboží bude obnovena řádným způsobem, včetně vhodných opatření pro celní kontrolu a kontrolu osob na pevnině a na moři.

4. Námořní osobní spojení mezi oběma zeměmi bude okamžitě obnoveno a tostupňovitě až do otevření všech frekvencí.

5. Ve stejné perspektivě budou zahájeny přípravy na operaci Paso del Estrecho/Marhaba.

6. Bude obnovena pracovní skupina pro vymezení mořských oblastí na pobřeží Atlantského oceánu s cílem dosáhnout konkrétního pokroku.

7. Budou zahájena jednání o řízení vzdušného prostoru.

8. Bude obnovena a posílena spolupráce v oblasti migrace. Již brzy se setká Stálá hispano-marocká skupina pro migraci.

9. Koordinace v rámci příslušných předsednictví rabatského procesu v období 2022–2023 bude probíhat tak, aby vyzdvihla příkladnou spolupráci obou zemí v této oblasti díky globálnímu a vyváženému přístupu k fenoménu migrace.

10. Odvětvová spolupráce bude obnovena ve všech oblastech společného zájmu: mimo jiné v hospodářské, obchodní, energetické, průmyslové a kulturní oblasti.

11. Usnadnění ekonomických výměn a vazeb mezi oběma zeměmi bude brzy předmětem jednání.

12. Oblast vzdělávání, odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání bude v této nové fázi prioritou. Za tímto účelem bude zřízena zvláštní pracovní skupina.

13. Bude posílena kulturní spolupráce. V tomto rámci bude ustavena sektorová pracovní skupina pro oblast kultury a sportu. Nový impuls dostane správní rada Nadace Tři kultury.

14. Zprávy o činnosti ze schůzí a zřízených nebo obnovených pracovních skupin budou předloženy na významných jednáních.

15. Obě země zahájí výměnu názorů o aktualizaci Smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci z roku 1991 na základě zásad, parametrů a priorit, kterými by se měly řídit jejich bilaterální vztahy v nadcházejících letech.

16. Král Mohammed VI. a předseda španělské vlády J.E. Pedro Sánchez do 3 měsíců jmenují výbor odpovědný za provádění tohoto prohlášení“.

Po této audienci panovník v doprovodu Jeho výsosti korunního prince Moulaye El Hassana a Jeho výsosti prince Moulaye Rachida nabídl ve čtvrtek 7. dubna 2022 večer v královské rezidenci v Salé tzv. iftar (pokrm přerušující půst Ramadánu) napočest předsedy španělské vlády.

Marocký král Mohammed VI.red.

Podobné příspěvky

Rusko dnes začíná bankrotovat

Afri

Brusel se ocitá pod tlakem Německa, Itálie, Maďarska a Francie

Afri

USA chtějí opět otevřít otázku odstřižení Ruska od SWIFT

Afri