Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Marocký král Mohammed VI. přivítal v Rabatu předsedu španělské vlády Pedra Sancheze

Maroko

Marocký král Mohammed VI. přijal ve čtvrtek 7. dubna 2022 v královském paláci v Rabatu předsedu španělské vlády Pedra Sancheze, který na pozvání panovníka uspořádal návštěvu Maroka v rámci nové fáze partnerství mezi Marockým královstvím a Španělskem.

Tato audience, která navazuje na hovor, který se uskutečnil 31. března mezi panovníkem a předsedou španělské vlády, konkretizuje dopis, který 14. března zaslal Pedro Sanchez Jeho Veličenstvu králi ve kterém se španělská vláda zavazuje zahájit novou etapu vztahů mezi oběma královstvími, založenou na transparentnosti a vzájemném respektu.

Marocká tisková agentura MAP poukazuje na to, že během setkání Pedro Sanchez trval na opětovném potvrzení pozice Španělska v otázce Sahary, přičemž považuje iniciativu marocké autonomie za nejvážnější, realistický a důvěryhodný základ pro řešení sporu.

Marocký král a předseda španělské vlády při této příležitosti zopakovali přání otevřít novou etapu vztahů mezi oběma zeměmi, založenou na vzájemném respektu, vzájemné důvěře, neustálých konzultacích a upřímnosti a loajality.

V tomto ohledu bylo dohodnuto zejména uvedení konkrétních opatření v rámci nového udržitelného a ambiciózního plánu zahrnujícího všechny oblasti partnerství a všechny otázky společného zájmu.

Návštěva předsedy španělské vlády v Maroku je důležitým okamžikem pro upevnění tohoto plánu a stanovení priorit pro příští významné setkání, které se bude konat na konci roku.

Na základě toho obsahuje  nový plán následující body:

1. Španělsko uznává důležitost otázky Sahary pro Maroko a seriózní a důvěryhodné úsilí Maroka v rámci Organizace spojených národů o nalezení vzájemně přijatelného řešení. Španělsko považuje marockou autonomní iniciativu představenou v roce 2007 za nejvážnější, nejrealističtější a nejdůvěryhodnější základ pro řešení tohoto sporu.

2. Předměty společného zájmu budou řešeny v duchu důvěry, konzultací, daleko od jednostranných aktů nebo uskutečněných skutečností.

3. Úplná normalizace pohybu osob a zboží bude obnovena řádným způsobem, včetně vhodných opatření pro celní kontrolu a kontrolu osob na pevnině a na moři.

4. Námořní osobní spojení mezi oběma zeměmi bude okamžitě obnoveno a tostupňovitě až do otevření všech frekvencí.

5. Ve stejné perspektivě budou zahájeny přípravy na operaci Paso del Estrecho/Marhaba.

6. Bude obnovena pracovní skupina pro vymezení mořských oblastí na pobřeží Atlantského oceánu s cílem dosáhnout konkrétního pokroku.

7. Budou zahájena jednání o řízení vzdušného prostoru.

8. Bude obnovena a posílena spolupráce v oblasti migrace. Již brzy se setká Stálá hispano-marocká skupina pro migraci.

9. Koordinace v rámci příslušných předsednictví rabatského procesu v období 2022–2023 bude probíhat tak, aby vyzdvihla příkladnou spolupráci obou zemí v této oblasti díky globálnímu a vyváženému přístupu k fenoménu migrace.

10. Odvětvová spolupráce bude obnovena ve všech oblastech společného zájmu: mimo jiné v hospodářské, obchodní, energetické, průmyslové a kulturní oblasti.

11. Usnadnění ekonomických výměn a vazeb mezi oběma zeměmi bude brzy předmětem jednání.

12. Oblast vzdělávání, odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání bude v této nové fázi prioritou. Za tímto účelem bude zřízena zvláštní pracovní skupina.

13. Bude posílena kulturní spolupráce. V tomto rámci bude ustavena sektorová pracovní skupina pro oblast kultury a sportu. Nový impuls dostane správní rada Nadace Tři kultury.

14. Zprávy o činnosti ze schůzí a zřízených nebo obnovených pracovních skupin budou předloženy na významných jednáních.

15. Obě země zahájí výměnu názorů o aktualizaci Smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci z roku 1991 na základě zásad, parametrů a priorit, kterými by se měly řídit jejich bilaterální vztahy v nadcházejících letech.

16. Král Mohammed VI. a předseda španělské vlády J.E. Pedro Sánchez do 3 měsíců jmenují výbor odpovědný za provádění tohoto prohlášení“.

Po této audienci panovník v doprovodu Jeho výsosti korunního prince Moulaye El Hassana a Jeho výsosti prince Moulaye Rachida nabídl ve čtvrtek 7. dubna 2022 večer v královské rezidenci v Salé tzv. iftar (pokrm přerušující půst Ramadánu) napočest předsedy španělské vlády.

Marocký král Mohammed VI.red.

Podobné příspěvky

Od zítra platí embargo na ruský diesel

Aleš Fritscher

Deutsche Bank je „další na odstřel“ po Credit Suisse

Aleš Fritscher

Gazprom varuje, že sníží dodávky plynu i pro Česko

Aleš Fritscher