Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Mezinárodní organizace HWPL uspořádala první workshop o mírové žurnalistice

Mezinárodní organizace HWPL uspořádala v sobotu 18. února 2023 první mezinárodní workshop o mírové žurnalistice. Události, která proběhla v době, kdy si svět připomíná první výročí ruské invaze na Ukrajinu a kdy čelí mnoha krizím, včetně ničivého zemětřesení v Turecku a Sýrii, se zúčastnilo okolo 150 hostů z přibližně 30 zemí světa. Online webinář, který nesl název “Cesta k institucionálnímu míru pro udržitelný rozvoj”, se zaměřoval na posílení konceptu mírové žurnalistiky ve světě a na vytvoření mezinárodní mediální sítě, která by tento koncept uvedla do praxe.

Mezinárodní mírová organizace HWPL uspořádala pro novináře z celého světa workshop o mírové žurnalistice

Workshop pořádala organizace HWPL za podpory 28 médií z celého světa. HWPL, která vznikla v jihokorejském Soulu, je organizací celosvětového významu. Je přidružená k Odboru OSN pro globální komunikaci (UN DGC) a v roce 2017 získala také poradní status u Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). Od svého založení v roce 2013 organizace po celém světě realizuje různé mírové iniciativy, jejichž cílem je dosažení světového míru a ukončení válek.

Součástí programu semináře bylo i slavnostní vydání publikace s názvem „Studie mírové žurnalistiky“, kterou HWPL vytvářela spolu s novináři z celého světa, kteří v přípravné fázi poskytli své odborné znalosti a podělili se o svůj pohled na proces vytváření míru. Publikace se věnuje řadě témat – od analýzy konfliktních situací, přes úsilí o budování míru na příkladu jednotlivých zemí, až po úlohu občanské společnosti a jejímu apelu na uskutečňování společenských změn v oblasti prosazování míru.

Jedním z řečníků byl Salim Khan, ředitel sítě News & Views Network (NVN) v Indii, který ve svém projevu vyzval své kolegy z celého světa, aby ve svých mediálních výstupech více diskutovali o míru: „Novináři by měli hrát klíčovou roli při šíření poselství lásky a spravedlnosti. Očekávám, že tato online událost HWPL o mírové žurnalistice přinese nové myšlenky o úloze médií v procesu vytváření míru a pomůže zvýšit povědomí o tomto tématu, které usnadní prosazování míru ve společnosti.“

Se svým projevem vystoupil i Robert Maseka, zakladatel nadace Rob Youth Foundation v Namibii: „Můj apel na novináře spočívá v tom, že musíme zajistit podporu globální mediální sítě, která bude prosazovat demokracii, lidská práva a řádnou správu věcí veřejných. A musíme také investovat do podpory mezinárodní spolupráce, protože díky spolupráci jsme schopni poskytovat správné informace, komunikovat a sjednocovat svět.“

Součástí nabitého programu byli i tři novináři, kteří svým dílem přispěli k vydání publikace Studie mírové žurnalistiky. Mezi nimi i pan Ihor Ševyrov, novinář z Ukrajiny a speciální vyslanec HWPL v oblasti propagace. „O dosažení míru ve světě by měla usilovat nejen OSN, ale každá země. Demokracie, otevřenost a svoboda občanské společnosti, úroveň ochrany práv a svobod každého člověka, stejně jako mírové vzdělávání a mírová kultura jsou rozhodujícími faktory v oblasti vytváření trvalého míru ve všech zemích. Všechny tyto zásady jsou jasně definovány v deseti článcích Deklarace míru a ukončení válek DPCW. Organizace spojených národů potřebuje novou mírovou úmluvu založenou na DPCW.”

Deklaraci míru a ukončení válek (Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW) vypracoval Mírový výbor pro mezinárodní právo HWPL složený z renomovaných odborníků na mezinárodní právo. Listina o deseti článcích a 38 odstavcích vyhlášená 14. března 2016, obsahuje zásady a opatření pro předcházení konfliktům a jejich řešení za účelem vytvoření a udržení míru.

Na workshopu promluvil i generální ředitel oddělení pro styk s veřejností organizace HWPL, Ian Seo: “Mluvíme zde o institucionálním míru. O míru jako instituci, která vychází nejen od lidí, kteří mají mírové smýšlení, ale i od různých organizací, které společně podporují mír a přijímají různá opatření. O procesu, kdy se mír postupně stává zvykem, normou, myšlenkou, zákonem a nakonec i kulturou míru. Apelujeme na vás na všechny, abyste se jako zaměstnanci médií chopili své nové role posla míru a rozvíjeli ji nejen v kontextu jednotlivců, ale i v podobě globální kultury.

HWPL by ráda podpořila rozšíření sítě novinářů, pro které bude mír klíčovým tématem. I proto organizace plánuje i nadále vydávat Studie o mírové žurnalistice a pravidelně pořádat akce, na nichž budou moci novináři diskutovat a sdílet své názory v oblasti mírové žurnalistiky.

Papis Severina

 

Podobné příspěvky

Hlavním zdrojem ruského plynu Evropě je poprvé v historii černomořské potrubí Turk Stream

Afri

Spojené království vyjadřuje podporu důležitým reformám, které byly provedeny pod vedením marockého krále Mohameda VI.

Afri

Marocké království/ Král Mohammed VI. předsedal slavnostnímu představení nového zeleného programu skupiny OCP (2023-2027) a podpisu memoranda o dohodě mezi marockou vládou a OCP.

Afri