Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Projev hlavy státu k občanům Kazachstánu

prezident Republiky Kazachstán Kassym-Zhomart Tokajev

Prezident Kassym-Jomart Tokajev přednesl na společném zasedání parlamentních komor projev k občanům Kazachstánu s názvem “Nový Kazachstán: cesta k obnově a modernizaci”.

Hlava státu představil ambiciózní program politických reforem a řadu sociálně-ekonomických opatření, která mají být provedena v blízké budoucnosti.

V úvodu svého projevu kazašský vůdce zhodnotil tragické lednové události. Podle jeho názoru bylo cílem této rozsáhlé a promyšlené operace sesadit nejvyšší vedení a zdiskreditovat ho v očích lidu a zahraniční veřejnosti.

Kassym-Jomart Tokajev prohlásil, že vyšetřování spiknutí bezpečnostních složek a jejich kompliců pokračuje intenzivním tempem a v utajení a že všichni, kdo jsou za tyto tragické události odpovědní, budou potrestáni bez ohledu na jejich postavení a pozici ve společnosti.

Hlava státu poukazoval na důležitost revize pravomocí prezidenta v souvislosti s přechodem od superprezidentské k prezidentské republice se silným parlamentem. Zejména bylo navrženo uzákonit povinnost hlavy státu ukončit členství ve straně po dobu jeho funkčního období a zakázat akimům a jejich zástupcům zastávat funkce ve stranách.

Současně prezident oznámil, že je nutné ústavně zakotvit normu týkající se blízkých příbuzných prezidenta. Zákon jim zakazuje zastávat pozice politických úředníků a manažerů v kvazi-veřejném sektoru.

Politické reformy se navíc dotknou i zákonodárné moci. Bude přehodnocen postup ustavování a řada funkcí Senátu. Hlava státu navrhuje snížit prezidentskou kvótu v horní komoře parlamentu z 15 na 10 poslanců. Rovněž kvóta Shromáždění lidu Kazachstánu v Majilisu by byla zrušena a převedena do Senátu, ale byla by snížena z 9 na 5 poslanců.

Program politické reformy rovněž počítá se zlepšením volebního systému, modernizací volebního procesu a většími možnostmi rozvoje stranického systému. Poslanci Majilisu budou voleni smíšeným systémem – 70 % poslanců bude poměrných a 30 % většinových. Výrazně se zjednoduší postupy registrace stran. Prahová hodnota pro registraci se sníží čtyřikrát, z 20 000 na 5 000.

Hlava státu se rovněž soustředil na posílení úlohy institucí zabývajících se lidskými právy, zvýšení konkurenceschopnosti médií a posílení úlohy institucí občanské společnosti. Aby bylo zajištěno přísné dodržování ustanovení základního zákona, nařídil Kassym-Jomart Tokajev zřízení ústavního soudu. Navrhl také zřízení Národní kurultai, která by nahradila úspěšnou Národní radu veřejné důvěry.

Rozsáhlé politické reformy ovlivní územně správní strukturu země. Prezident navrhl vytvoření Abajské a Ulytauské provincie s regionálními centry ve městech Semej a Žezkazgan. Kazašský vůdce rovněž oznámil své rozhodnutí rozdělit Almatyskou oblast na dvě nové – Almatyskou oblast s centrem v Kapšagaji a Žetysuskou oblast s centrem v Taldykorganu. Hlava státu prohlásila, že je připravena vyslechnout veřejné mínění, pokud bude předložen návrh na přejmenování města Kapšagaj po významném synovi kazašského lidu Dinmuchamedu Kunajevovi.

Samostatný blok v Projevu byl věnován prioritním protikrizovým opatřením se zaměřením na řešení sociálně-ekonomických otázek, včetně zajištění stability národní měny, zvýšení prodeje devizových výnosů z vývozu státními podniky a debyrokratizace státního aparátu.

Obecně lze říci, že iniciativy oznámené v projevu hlavy státu směřují k výrazné transformaci politického systému a administrativně-teritoriální struktury země. Podle Kassyma-Jomarta Tokajeva bude v rámci jejich provádění provedeno více než 30 změn ústavy.

Samostatný blok v Projevu byl věnován prioritním protikrizovým opatřením se zaměřením na řešení sociálně-ekonomických otázek, včetně zajištění stability národní měny, zvýšení prodeje devizových výnosů z vývozu státními podniky a debyrokratizace státního aparátu.

Obecně lze říci, že iniciativy oznámené v projevu hlavy státu směřují k výrazné transformaci politického systému a administrativně-teritoriální struktury země. Podle Kassyma-Jomarta Tokajeva bude v rámci jejich provádění provedeno více než 30 změn ústavy.

MediaStars/ red.

Podobné příspěvky

Celé národy zmizí z povrchu zemského, varovala OSN

Afri

Sahara: Egypt potvrzuje podporu rezolucím Rady bezpečnosti Maroka o územní integritě a bezpečnosti (Společné komuniké)

Afri

Západ půjde po majetku ruských oligarchů

Afri