Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Projev Marockého krále na 6. summitu Evropské unie a Africké unie

kral-Muhamed

Panovník v pátek vystoupil s projevem na 6. summitu Evropské unie (EU) a Africké unie (AU), který se konal v Bruselu.

Projev Marockého krále na 6. summitu Evropské unie a Africké unie

Zde je plné znění královského projevu, který přečetl ministr zahraničních věcí, africké spolupráce a Maročanů žijících v zahraničí pan Nasser Bourita.

„Excelence, dámy a pánové, hlavy států a vlád;

Excelence, dámy a pánové;

Maroko se zcela přirozeně tím, že sleduje směr dějin a požadavek společného osudu, obrací současně k Africe, ke které patří, a k Evropě, sousednímu a bezprostřednímu partnerovi.

Vzdělávání, kultura, odborná příprava, mobilita a migrace: to jsou priority naší činnosti v Maroku, Africe a v rámci našeho partnerství s Evropskou unií.

Především proto, že právě v mladých lidech, kteří jsou naším lidským kapitálem, se tato témata sbíhají a právě do nich musí Partnerství mezi dvěma kontinenty investovat, aby dosáhlo svého plného potenciálu.

Dále proto, že tyto hlavní sektory byly těžce zasaženy pandemií, což vyžaduje, abychom podnikli zásadní společné kroky.

Za prvé, v oblasti vzdělávání nezapomeňte, že 94 % studentů na celém světě trpělo uzavřením škol na vrcholu pandemie. Je na nás, abychom zajistili kontinuitu vzdělávání s ohledem na nový kontext digitální transformace vzdělávání. Tento obecný požadavek je zvláště důležitý v Africe, kde je 50 % populace mladší 20 let.

Mimo jiné naše školy, naše univerzity a naše zařízení odborného vzdělávání potřebují, stejně jako naše příslušné ekonomiky, silné oživení, aby nahradily přibližně 1 800 miliard hodin ztraceného učení.

Kromě toho pandemie neušetřila ani kulturu, nejprve z ekonomického hlediska, poté z hlediska jejího přístupu: v této oblasti byl šok značný. Dnes je tedy otázkou obnovení kulturní spolupráce, abychom znovu nastartovali toto odvětví – skutečnou páku pro sblížení v Africe, v Evropě a mezi Afrikou a Evropou.

Na závěr, pandemie ukázala, že pokud jde o mobilitu, migranti nepoškozují ekonomiku. Mají dokonce pozitivní dopad jak na hostitelské země, kde jsou často „nezbytnými pracovníky“  tak na země jejich původu. Musíme proto chápat otázku migrace takovou, jaká je: není jen výzvou, ale spíše souhrnem příležitostí.

Potvrzujeme to s o to větším přesvědčením, že jako vůdce Africké unie v otázce migrace jsme si vždy přáli rozptýlit nedorozumění. To je ostatně úkolem Africké observatoře pro migraci, jejíž vytvoření jsme podpořili: objektivizovat data; obnovit pravdy; sladit zájmy Afriky a Evropy, když se zdají být protichůdné a nahrazovat plnou bezpečnost v průběhu mobility a rozvoje v humanistickém duchu Marrákešského paktu.

Excelence, dámy a pánové,

Zajištění vzdělání, urychlení odborné přípravy a zaměstnatelnosti naší mládeže, podpora kultury, uspořádání migrace a mobility jsou úkoly partnerství mezi Africkou unií a Evropskou unií.

Náš partnerský přístup musí být v souladu s těmito výhledovými cíli. Ani Afrika, ani Evropa jich nemohou dosáhnout, když budou jednat samostatně. Naše odpovědnost je společná. Náš zájem není o nic menší.

Kéž jsou naše dnešní jednání krokem tímto směrem. Protože skutečným bohatstvím partnerství mezi Africkou unií a Evropskou unií není spojit 81 zemí; má je rozhodně zapojit do míru, stability a sdílené prosperity; to znamená směrem k budoucnosti všech občanů, afrických i evropských“.

red.

Podobné příspěvky

Západ půjde po majetku ruských oligarchů

Afri

Norsko a Německo plánují vybudovat potrubí na vodík

Afri

TAJEMSTVÍ DS AUTOMOBILES ODHALENO NA VELETRHU CES V LAS VEGAS

Afri