Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy ze světa

Vojenský nábor dětí ozbrojenými milicemi Polisario

detský-tabor

Nábor a vojenské narukování dětí ozbrojenými milicemi fronty Polisario v táborech v Tindoufu, ležícím v jihozápadním Alžírsku, je válečný zločin, který je zakázán a odsuzován všemi mezinárodními úmluvami a smlouvami, jmenovitě Chartou Organizace spojených národů, Chartou lidských práv, Mezinárodními pakty politického, hospodářského a sociálního práva, Úmluvou o právech dítěte z roku 1989, Vancouverskými principy i Pařížskými principy.

Vojenský nábor dětí ozbrojenými milicemi Polisario

taborV tomto duchu francouzská nevládní organizace „Mezinárodní aliance na obranu práv a svobod“ také v prohlášení zveřejněném v lednu 2021 odsoudila metlu vojenského náboru dětí v konfliktních oblastech tím, že jej kvalifikovala jako válečný zločin, za nějž lze proti jeho pachatelům zahájit trestní stíhání.

Vůdci milicí Polisario nerespektují to, co v souvislosti s touto otázkou poskytuje mezinárodní právo, a pokračují v masivním vojenskému náboru saharských dětí bez souhlasu jejich rodičů, a to tak, že jim nuceně poskytují zbraně a trvají na jejich účastích na všech vojenský a politických ceremoniích. Dokonalou ilustrací zůstává poslední návštěva osobního vyslance generálního tajemníka OSN pro Saharu v Tindoufu.

deti-vojaciZde je několik obrázků odrážejících fenomén narukování a vojenského náboru saharských dětí milicemi Polisario, jejichž odpovědnost spočívá na vůdcích této separatistické fronty a alžírských úřadech, které je vítají na svém území.

red.

Podobné příspěvky

Maroko zvoleno členem Rady míru a bezpečnost na tříleté funkční období  

Afri

Marocká Sahara: Nizozemsko se zúčastňuje mezinárodní dynamiky podpory plánu autonomie

Afri

USA právě teď vyvážejí historicky rekordní objem plynu

Afri