Site icon Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce

Zelený pochod. Co je třeba si zapamatovat z projevu marockého krále

marocky kral

Projev, který pronesl marocký král Mohamed VI. ve velmi specifickém geopolitickém kontextu, byl velmi očekáván. Maroko nebude vykonávat žádnou hospodářskou nebo obchodní činnost, která by vylučovala marockou Saharu, prohlásil panovník mimo jiné důležité body na adresu těch, kteří projevují rozporuplné postoje k tématu územní celistvosti království.

Maroko nebude vykonávat žádnou hospodářskou nebo obchodní činnost, která by vylučovala marockou Saharu 

Těm, kteří projevují nejasné nebo rozporuplné postoje, vzkazujeme, že Maroko nebude vykonávat žádnou hospodářskou nebo obchodní činnost, která by vylučovala marockou Saharu”, uvedl panovník v projevu proneseném večer v sobotu 6. listopadu u příležitosti 46. výročí slavného Zeleného pochodu.

Král mimo jiné vyjádřil své uznání zemím a uskupením, která jsou s Marokem spojeny úmluvami a partnerstvími a pro něž jižní provincie představují nedílnou součást marockého národního území.

„V daném regionu máme dobré mezinárodní partnery kteří zcela jasně a transparentně investují společně s domácím soukromým sektorem a přispívají tak k blahobytu obyvatelstva”, uvedl panovník.

 „Stejně jako v minulosti, ani dnes, ani nikdy jindy nebude příslušnost Sahary k Maroku na pořadu jakéhokoli jednání”, zdůraznil panovník.

„To, že je Sahara součástí Maroka, je trvalá a neměnná skutečnost. Tato skutečnost nesnese žádné zpochybňování”, ujistil král Mohamed VI.

„Pokud zahájíme jednání, půjde hlavně o dosažení mírového urovnání tohoto umělého regionálního konfliktu”, dodal panovník.

Saharské regiony se nyní staly prostorem otevřeným rozvojovým příležitostem a platformou pro národní a zahraniční investice

Marocký král také zdůraznil, že pozitivní vývoj saharské aféry posiluje dynamiku udržitelného rozvoje v jižních provinciích. Tyto provincie, jak řekl panovník, zažívají všeobecný rozmach, který dokládá rozvoj infrastruktur a realizace hospodářských a sociálních projektů.

Díky těmto projektům, prohlásil král, se saharské regiony nyní staly prostorem otevřeným rozvojovým příležitostem a platformou pro národní a zahraniční investice.

Demokraticky, svobodně a odpovědně zvolené rady v saharských provinciích a regionech jsou skutečnými legitimními zástupci místního obyvatelstva

Král mimo jiné zdůraznil, že demokraticky, svobodně a odpovědně zvolené rady v saharských provinciích a regionech jsou skutečnými legitimními zástupci místního obyvatelstva.

„Naším přáním je, aby tyto rady byly hybnou silou pro realizaci pokročilé regionalizace vzhledem k její úloze při poskytování reálných rozvojových příležitostí a podpoře skutečné politické účasti”, řekl panovník.

Otázka Sahary je kauza, která sjednocuje všechny Maročany

Otázka Sahary jakožto základní kámen národní jednoty království spojuje všechny Maročany, pokračoval král a dodal, že v důsledku toho je na každém, aby podle svého postavení zůstal mobilizován a bdělý, aby bránil národní jednotu a územní celistvost země, aby upevnil úspěchy dosažené v našich jižních provinciích, a to z politického i rozvojového hlediska.

Pro panovníka je to ten nejlepší „důkaz věrnosti věčnému slibu Zeleného pochodu, neposkvrněné památce jeho strůjce, Našeho ctěného otce, zesnulého krále Hasana II.”

V listopadu 1975 na rozkaz krále Hasana II. 350 000 Maročanů a Maročanek překročilo pěšky hranici Sahary, tehdy španělské kolonie, ve jménu příslušnosti tohoto území k Marockému království.

Pozdrav pěti národům Maghrebu a hold Královským ozbrojeným silám, Královské policii, Národní bezpečnosti, Pomocným silám, Územní správě a civilní ochraně, všem složkám dohromady.

Král využil příležitosti tohoto projevu, aby se obrátil na pět národů Maghrebu s nejupřímnějším přáním jednoty a stability, pokroku a prosperity.

Nakonec vzdal panovník vřelý hold a vyjádřil uznání Královským ozbrojeným silám, Královské policii, Národní bezpečnosti, Pomocným silám, Územní správě a civilní ochraně, všem složkám dohromady za „jejich neustálou připravenost pod Naším velením bránit národní jednotu a bezpečnost a stabilitu země”.

red.

Exit mobile version